فراخوان دریافت مقاله برای شماره چهارم فصلنامه

 

فصلنامه علمی تخصصی علوم انسانی فرصت دانشگاه تهران

Caption

 فراخوان پذیرش #مقاله:

مجله ی علمی تخصصی علوم انسانی فرصت با رویکرد ها و وظایف زیر تاسییس گردیده و مقالات پژوهشگران را در زمینه های زیر پذیرا میباشد:
1. مطالب علمی و کاربردی در زمینه علوم انسانی در کلیه رشته های مرتبط.
2. عناوین پژوهشی مرتبط با کلیه معضلات و مشکلات در حوزه علوم انسانی
3. عناوین مرتبط با صلاحیت های حرفه ای و علمی رشته های مختلف علوم انسانی
4. کلیه پژوهش هایی که بتواند سطح علمی مقالات را در حوزه های علوم انسانی بالا ببرد.
5. جستارهای نوین و قلمرو ها و مطالب جدید و به روز در حوزه علوم انسانی

راه های ارتباطی

آدرس سایت بارگذاری مقالات:                                                                                                          https://forsatsj.ut.ac.ir/
شماره تلفن برای پاسخگویی سوالات:                                                                                                              02531129550
نشانی دفتر:                                                                                            پردیس فارابی دانشگاه تهران جنب دانشکده مهندسی