اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اقبالی

مدیریت صنعتی مدیر پژوهشکده شهید مفتح

ali.eghbaliut.ac.ir
09128222399


بسم الله الرحمن الرحیم

 

قسمت اول: اطلاعات مربوط به مجری

1. اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی: علی اقبالی

 

2. راه ارتباطی

 شماره تلفن همراه:  09128222399

 ایمیل:  ali.eghbali@ut.ac.ir

 

3. سوابق تحصیلات

1- کارشناسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی قم

2- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

3- سطح 1 حوزه مدرسه علمیه معصومیه

1-3. عنوان پایان­نامه کارشناسی

ساخت شبکه پیام‌رسان تخصصی ورزشی = آسان ورزش 

2-3. عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد

بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری مدیران در پرتو آموزه های اسلامی

 

4.سوابق شغلی و تجربی مجری طرح

 

ردیف

نام مؤسسه/سازمان

سمت و نوع کار

نام مسئول مستقیم بالاتر

از تاریخ

تا تاریخ

شهر

کشور

1

شرکت ایران جنیوس

معاون فناوری اطلاعات

احسان عزیری

1394

1396

تهران

ایران

 

5. موفقیت‌های کاری

ردیف

نام جشنواره

شرح موفقت

نا پروژه

تاریخ انتشار

سطح

نام همکار

1

فناوران برتر استان قم

کسب رتبه سوم

دانشنامه جهان اسلام

1395

استانی

احسان عزیری

2

فناوران برتر استان قم

کسب رتبه نخست

یاری یاب

1396

استانی

احسان عزیری

 

6. فعالیت‎های پژوهشی مجری:

الف) مشخصات مقالات چاپ شده در نشریات

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

نام سازمان متولی نشریه

تاریخ انتشار

درجه علمی نشریه

نام نویسنده همکار در تدوین مقاله

1

بررسی مرجع ضمیرهای اختلافی قرآن با صنعت التفات 

نشریه امام خمینی

مدرسین علمیه معصومیه قم

1398

علمی و ترویجی

روح‌الله راسل

 

ب) مشخصات مقالات ارائه شده درهمایش و نشست‎های علمی

ردیف

عنوان مقاله

نام سازمان متولی برگزاری

نوع همایش

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

نام نویسنده همکار در تدوین مقاله

بین‎المللی

ملّی

سازمانی (داخلی)

شهر

کشور

1

طرح تحول کمی و کیفی محصولات اقتصادی

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

****

 

 

تهران

ایران

18 آذر 95

زهرا اقبالی

محمد حسین اقبالی

2

طرح تحول اقتصادی به‌وسیله دانشگاه‌های صنعتی

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

****

 

 

تهران

ایران

18 آذر 95

----------

3

نخبه یابی اقتصادی و زیرساخت سازی برای آنان

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

*****

 

 

تهران

ایران

18 آذر 95

----------

4

رفع مشکلات و رشد اقتصادی با مدیریت تکنولوژی اطلاعات

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

****

 

 

تهران

ایران

23 آذر 96

زهرا اقبالی

عفیفه فریدونی

5

مدیریت اقتصادی با داده‌کاوی اطلاعات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

 

**

 

تهران

ایران

5 آذر 96

عفیفه فریدونی

 

ج) مشخصات کتاب‌های تدوین شده

ردیف

عنوان کتاب

نام سازمان متولی برگزاری

محل برگزاری

تاریخ چاپ

نام نویسنده همکار در تدوین مقاله

شهر

کشور

1

جوان مطالبه‌گر انقلابی

بر گفته از سخنان مقام معظم رهبری

قم

ایران

95

سید امیر نصری

وحید عباسی

 

سردبیر

محمدمهدی فرامرزی

مدیریت دولتی مسئول فصلنامه تخصصی پژوهشکده شهید مفتح

mmfaramarzigmail.com

دبیر انجمن

دکتر محمدرضا فتحی

گروه مدیریت صنعتی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~reza.fathi
reza.fathiut.ac.ir

دبیر تحریریه

آقای امین نیری

حقوق بین الملل مشاور حقوقی پژوهشکده شهید مفتح

naieragmail.com

مشاور علمی

آقای رضا برخورداری

مدیریت دولتی مشاور علمی پژوهشکده شهید مفتح

reza.barkhordariut.ac.ir
09127533449

ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه

صادق فتحی دهکردی

دانشیار دانشکده الهیات- دانشگاه تهران

s.fathi.dut.ac.ir


 • مقالات

- الرموز فی قصائد المقاومة لعبدالعزیز المقالح: دراسة سیمیائیة بنیویة. فتحی دهکردی صادق, محمدی نادر, عمرانی پور مجتبی, فیض الاسلام جهاد (1399)., مجلة الاستاذ للعلوم الانسانیه والاجتماعیه, 60(1), 25-38.

-
الرمز وشعراء المقاومة العرب( بلند الحیدری، عبدالعزیز المقالح، سلیمان العیسیو عزالدین المیهوبی). محمدی نادر, عمرانی پور مجتبی, فیض الاسلام جهاد, فتحی دهکردی صادق (1399)., فصلیه دراسات الأدب المعاصر, 12(46).

-
أشکال التعبیر عن الواقعیة السیاسیة فی شعر أحمد مطر. فتحی دهکردی صادق, محمدرضائی علیرضا, قاسمی رزوه ناصر, ایرانی میثم (1398)., اللغه العربیه و آدابها, 16(1), 161-184.

-
رمزیة الریح و دلالاتها فی شعر سمیح القاسم. فتحی دهکردی صادق, حسینی سکینه (1398)., لسان مبین, 10(35), 97-113.

-
صدی الکفاح و المقاومة ضد الصهاینة فی قصیدة الفداء والدم للجواهری. فتحی دهکردی صادق, الهایی عبدالرسول (1398)., اللغه العربیه و آدابها, 1(15), پذیرش.

-
الرموز الطبیعیة فی شعر المقاومة لدی عزالدین المیهوبی. فتحی دهکردی صادق, فیض الاسلام جهاد, عمرانی پور مجتبی, محمدی نادر (1398)., مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة و الإنسانیة, 43(43), 468- 479.

-
العلاقات النصیة فی ضوء الدلالتین: المرکزیة والهامشیة. محمدرضائی علیرضا, فتحی دهکردی صادق, حسینی سید عبدالرحیم, جادری عبیر (1397)., اللغه العربیه و آدابها, 14(2), 307-329.

-
جمالیة الصورة البیانیة فی شعر الجواهری. فتحی دهکردی صادق, الهایی عبدالرسول (1397)., مجلة کلیة الاسلامیة الجامعة, 48(48), 221-249.

-
الانزیاح الترکیبی فی سورة المؤمنون. فتحی دهکردی صادق, الخزرجی حسنات (1397)., مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة و الإنسانیة, 39(39), 441-448.

-
الجواهری و مکافحة الصهاینه قبل ضیاع فلسطین. فتحی دهکردی صادق, الهایی عبدالرسول (1397)., مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة و الإنسانیة, 39(39), 557-572.

-
الرموز الطبیعیة فی شعر المقاومة لدی عبد العزیز المقالح. فتحی دهکردی صادق, محمدی نادر (1397)., مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة و الإنسانیة, 38(38), 100-112.

-
رموز المقاومة فی شعر المقاومة لدی بلند الحیدری. فتحی دهکردی صادق, محمدی نادر (1397)., مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة و الإنسانیة, 38(38), 165- 177.

-
موتیف القدس و دلالاته فی شعر الجواهری. فتحی دهکردی صادق, قاسمی رزوه ناصر, احمدی ملایری یداله, الهایی عبدالرسول (1397)., لسان مبین, 9(31), پذیرش.

-
الجواهری و مکافحة الصهیونیة قصیدة «فلسطین الدامیة» نموذجا. الهایی عبدالرسول, فتحی دهکردی صادق, قاسمی رزوه ناصر, احمدی ملایری یداله (1396)., مجلة آداب - جامعة ذی قار, 1(25), 289- 325.

-
الرموز الطبیعیة و دلالاتها فی شعر سلیمان العیسی( دیوان أنا و القدس). فتحی دهکردی صادق, محمدی نادر (1396)., مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة و الإنسانیة, 35(35), 294-306.

-
دراسة أسلوبیة لسورة الانفطار علی المستوی اللغوی. فتحی دهکردی صادق, صباح الجنابی مصطفی (1396)., المصباح, 8(31), 189- 215.

-
دراسة ونقد لآراء قاسم أمین عن الحجاب فی کتاب تحریر المرأة. فتحی دهکردی صادق, ولی نواز سعیده (1396)., اللغه العربیه و آدابها, 3(13), 407-431.

-
دراسة أسلوبیة للخطبة الشقشقیة. فتحی دهکردی صادق, طعمه مطلک هیام (1395)., بحوث فی اللغة العربیة, 15(15), 47-60.

-
تجلیات الرومانسیة فی شعر البارودی. فتحی دهکردی صادق, جادری عبیر (1395)., اللغه العربیه و آدابها, 12(2), 335-354.

-
استعمارستیزی در رمان کفاح طیبه اثر نجیب محفوظ. فتحی دهکردی صادق, رحیمی جمیل (1395)., ادبیات پایداری, 8(15), 281-301.

-
رمزیة اللیل فی الأدب الجبرانی. فتحی دهکردی صادق, جادری عبیر (1395)., لسان مبین, 7(23), 73-92.

-
الطبیعة عند شعراء الرابطة القلمیة جبران أنموذجا. فتحی دهکردی صادق, ایمانی میثم (1394)., اللغه العربیه و آدابها, 11/4(4), 652-635.

-
ملامح من الواقعیة الاجتماعیة فی شعر إیلیا أبی ماضی. فتحی دهکردی صادق, زاهدی سکینه (1394)., اللغه العربیه و آدابها, 11(2), 305-327.

-
الحزن والألم فی شعر محمد الماغوط. فتحی دهکردی صادق, حسین پناهی گلاله (1392)., اللغه العربیه و آدابها, 9(2), 67-90.

-
جلوه های نمادین شکوه واقتدار گذشته جهان عرب در شعر امل دنقل. فتحی دهکردی صادق, ژیلا قوامی (1390)., لسان مبین, 1(7), 237-266.

-
القصص الشعری فی دیوان بی ماضی. فتحی دهکردی صادق, وشلیر فتحی (1390)., بحوث فی اللغة العربیة, 1(5), 101-83.

-
تحلیل ونقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل. فتحی دهکردی صادق, ژیلا قوامی (1390)., پژوهشنامه نقد ادب عربی, 2(2), 95-77.

-
قناع الحلاج فی مسرحیة مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور. فتحی دهکردی صادق, مهدی محمدی (1390)., اللغه العربیه و آدابها, 7(12), 61-78.

-
المحبه و الحب من المنظور الجبرانی. فتحی دهکردی صادق (1389)., بحوث فی اللغة العربیة, 2(3), 116-99.

-
تجلیات التناص الدینی فی شعر البارودی. فتحی دهکردی صادق, میرحسینی سیدمجتبی (1388)., اللغه العربیه و آدابها, 6(10), 109- 130.

-
رمز الطیور و الحیوانات فی الشعر الفلسطینی المقاوم. فتحی دهکردی صادق, خواجه امیرلو روشنک (1385)., اللغه العربیه و آدابها, 2(4), 67-78.

 

 • کنفرانس ها
 • الموتیف الإسلامی فی الشعر العربی؛ الجواهری أنموذجا. الهائی عبدالرسول, فتحی دهکردی صادق, قاسمی رزوه ناصر, احمدی ملایری یداله (1400)., اللغة العربیة و الحضارة الإسلامیة, 23-25 fa-month-0, قم, ایران.

  -
  صدی مأساة فلسطین قبل النکبة فی شعر الجواهری. فتحی دهکردی صادق, الهایی عبدالرسول (1395)., موتمر التراث اللغوی و الادبی و الثقافی المشترک بین الفارسیة والعربیة, 28-29 دی, بوشهر, ایران.

  -
  معادل یابی معنایی واژه عفت در قرآن کریم. صیادانی علی, فتحی دهکردی صادق, محمدی نادر (1395)., همایش ملی قرآن کریم, 22-22 آبان, تبریز, ایران.

  -
  بینامتنی دیوان امل دنقل باقرآن کریم. فتحی دهکردی صادق, ژیلا قوامی (1390)., همایش ملی قرآن کریم و زبان وادبیات عربی, 4-5 مهر, سنندج, ایران.

  پایان نامه های ارسالی
 • - A Critical Study of Realism in Mustafa Jamal al-Din, Ahmad Matar and Abd al-Adhim Finjanمیثم ایرانی,صادق فتحی دهکردیدکتری، 1398/6/24

  -
  ترجمه و بررسی کتاب الشعور بالنقص بین النظریه القرآنیه و علماء النفس، تالیف: لیث الحیدرینرجس رضایی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1398/07/21

  -
  تحلیل ساختاری و محتوایی رثای امام حسین (ع) در اشعار طالب الحیدریسمانه فتاحی اردکانی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1398/03/29

  - Analysis of Combined Values and Interpretative Dimensions in Surah Baqara (Case Study Additional and Additional Combinations )
  اکرم مرادمند,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1396/11/28

  -
  تحلیل الخطاب القرآنی من منظور اتجاهات علم اللغه الحدیثعبیر جادری,صادق فتحی دهکردیدکتری، 1396/11/28

  -
  خطاب الشعر السیاسی لدی مصطفی جمال الدین و احمد مطرهیام مطلک,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1396/10/10

  -
  صدی القضیة الفلسطینیة فی شعر محمد مهدی الجواهری (بازتاب آرمان فلسطین در شعر محمد مهدی جواهری)عبدالرسول الهایی,صادق فتحی دهکردیدکتری، 1396/06/26

  -
  فضائلی از امیرالمؤمنین علیه السلام که به دیگران نسبت دادندابوالفضل اسدیان,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1394/11/27

  -
  ترجمه کتاب هویة التشیع تالیف دکتر احمد وائلیحسین سعدی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1394/11/27

  - The Stylistics of Komail prayer by Imam Ali (peace be upon him)
  سعیده ولی نوازجهزدانی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1394/11/27

  -
  بررسی سبک شناختی دعای ابوحمزه ثمالیراضیه محسنی علویجه,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1394/11/26

  - Humanization of nature in the poetry of Khalil Mutran
  عفاف نصاری,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1394/09/28

  -
  رئالیسم اجتماعی از دیدگاه امین الریحانی با تکیه بر کتاب الریحانیات و الرسائل الریحانیهعلی رضا خادمی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1394/09/22

  -
  بررسی کرامت های انسانی در شعر ایلیا ابو ماضیسکینه حسینی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1394/06/30

  -
  الشعراء العراقیون الملتزمون فی المهجرمیثم ایرانی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1394/06/29

  -
  تهمت به شیعه به نفع کیست؟ترجمه کتاب "الافتراء علی الشیعة لمصلحةمن؟"محمد مهدی تبار,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1393/04/01

  -
  ترجمه کتاب «إیران و المشرق العربی، مواجهة أم تعاون» (ایران و مشرق عربی، رویارویی یا همکاری)عباس معتقدی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1392/11/30

  -
  قطعیت نابودی رژیم صهیونیستی در قرآن کریمعبدالرسول الهایی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1392/06/29

  -
  سیرة حیاة الشّعراء الإیرانیّین(زندگینامه شاعران ایران )عقیل فریسات,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1392/04/17

  -
  ترجمه کتاب (منهج الامام الخمینی )(ره) فی التفسیر) روش امام خمینی در تفسیرمالک زین العابدین,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1391/11/9

  -
  ترجمه کتاب «البیان فی روائع القرآن دراسة لغویة وأسلوبیة فی النص القرآنی»حامد فقیهی بادجانی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1391/11/15

  - «
  جلوه های معنای پیامی در گفتمان قرآنی در پرتو زبانشناسی معاصر» سوره توبه به عنوان نمونه«فخریه غریب قادر»فاطمه نادری ملک,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1391/11/15

  -
  ترجمه کتاب «لغة الخطاب السیاسی»نگارش محمود عکاشه (زبان گفتمان سیاسی)زهرا قهرمانی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1391/09/20

  -
  ثلاثه و ثلاثون یوماً أحدثت برکاناً فی إسرائیل » اثر هشام آل قطیطعلی رضا طاقتی,صادق فتحی دهکردیکارشناسی ارشد، 1390/07/05

الهیات و کلام

اعضای هیات تحریریه

مسلم طاهری کل کشوندی

Ph.D ,1398,علوم اجتماعی اسلامی- دانش اجتماعی مسلمین,دانشگاه تهران M.S,1391,علوم اجتماعی- شیعه شناسی,دانشگاه قم B.S,1389,علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی,دانشگاه اصفهان دیپلم,1384,ادبیات و علوم انسانی,دبیرستان شهید بهشتی (ره) شهرستان هرسین استادیار دانشکده الهیات- دانشگاه تهران

muslimtaheriut.ac.ir


 • مقالات

- فرایند شکل گیری فرهنگ از منظر گئورگ زیمل و علامه طباطبایی. طاهری کل کشوندی مسلم, بیگی ملک آباد بانو (1400)., مطالعات اندیشه معاصر مسلمین, 7(13), 203-233.

 

 • کنفرانس ها

- بحران کرونا و مناسک مذهبی در ایران از منظر الاهیات اسلامی. بداشتی علی اله, طاهری کل کشوندی مسلم (1400)., همایش ملی فرهنگ با تاکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا, 30-30 فروردین, تهران, ایران.

-
جایگاه زبان عربی در رویکرد ادبی به تفسیر قرآن کریم در فکر معاصر اسلامی. طاهری کل کشوندی مسلم (1400)., اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی, 24-26 fa-month-0, قم, ایران.

 • کتب

- روش‌شناسی بنیادین اندیشمندان معاصر جهان اسلام. طاهری کل کشوندی مسلم (1400).

-
محمد عابدالجابری؛ دراسة النظریات ونقدها. طاهری کل کشوندی مسلم, بوذری نژاد یحیی (1399).سیدسعیدرضا منتظری

دکتری,1392,فرهنگ و زبانهای باستانی,دانشگاه تهران استادیار دانشکده الهیات- دانشگاه تهران

ssmontazeryut.ac.ir


 • مقالات

- آرمان شهر در دین زرتشتی و آیین کنفوسیوس. منتظری سیدسعیدرضا (1400)., الهیات تطبیقی, 12(26).

-
بررسی مقایسه ای جایگاه عشق در سلوک عرفان اسلامی و عرفان هندویی با تکیه بر لمعات عراقی و بهگود گیتا. منتظری سیدسعیدرضا (1400)., معرفت ادیان, 12(46).

-
واکاوی آموزۀ سمساره و کرمه در هند و گسترش آن در وده ها. منتظری سیدسعیدرضا, پزشکی وحید (1399)., فلسفه دین (اندیشه های فلسفی سابق پردیس فارابی), 17(3), 517-540.

-
مراتب معرفت شناسی روح در آیین جینه. منتظری سیدسعیدرضا, پزشکی وحید (1399)., معرفت ادیان, 11(38).

-
یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی. منتظری سیدسعیدرضا, صدری امیرعمادالدین (1399)., پژوهش های ادیانی (دانشگاه ادیان و مذاهب), 8(15).

-
گونه شناسی منشاء مرگ در اساطیر جهان. صابری ورزنه حسین, منتظری سیدسعیدرضا (1398)., ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, 15(56).

- refutations of ''Heterodoxy'': Zoroastrians, New Christians and Muslims. Montazeri Seyedsaedraza (2019)., Religious Inquiries, 8(16).

- تحلیل رابطه انسان و خدا در دین زرتشتی بر اساس رویکرد پدیدار شناسی. منتظری سیدسعیدرضا (1398)., فلسفه دین (اندیشه های فلسفی سابق پردیس فارابی), 16(1).

-
جهان شناسی مانوی و ویژگی های عرفانی آن. منتظری سیدسعیدرضا, پیمان صمیمی (1397)., پژوهش های ادیانی (دانشگاه ادیان و مذاهب), 6(12).

-
تکفیر در اسلام و رویکرد انقلاب اسلامی به گروه های تروریستی معاصر. منتظری سیدسعیدرضا (1397)., پژوهش های انقلاب اسلامی, 7(26), 167-183.

- The History of the Idea of a Literal Connection between the Words “Ahmad” and “Paraclete” in the Qur’an and the Gospel of John. Montazeri Seyedsaedraza, Karimpor Said (2018)., Religious Inquiries, 7(13), 113-129.

- تببین مبانی نظری عرفان مانوی. منتظری سیدسعیدرضا, پیمان صمیمی (1396)., پژوهش های ادیانی (دانشگاه ادیان و مذاهب), پنجم(10), 97-122.

 

 • کنفرانس ها

- خاتم النبیین فی مدونة الزرداشتیة. منتظری سیدسعیدرضا (1400)., اولین کنفرانس بین المللی زبان عربی و تمدن اسلامی, 23-25 fa-month-0, قم, ایران.

-
مبانی تعلیم و تربیت در دین زرتشتی بر اساس گاهان. منتظری سیدسعیدرضا (1396)., کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی, 10-10 بهمن, ایران.

- Mahabharata and the Story of Nala and Damayanti. Montazeri Seyedsaedraza (2017)., Mahabharata and the Story of Nala and Damayanti, 21 December, Tehran, Iran.

 • کتب

- پژوهشی در باورهای ادیان ایران باستان. منتظری سیدسعیدرضا (1397).

سید محمد موسوی مقدم

P.H.D,1391,علوم قرآن و حدیث,دانشگاه قم دانشیار دانشکده الهیات- دانشگاه تهران

sm.mmoqaddamut.ac.ir


 • مقالات

- تبیین و تحلیل مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی خانواده در قرآن، با تأکید بر روابط همسری. محمدی حسین, موسوی مقدم سید محمد (1400)., مدیریت سرمایه اجتماعی, 8(3), 375-398.

-
کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریۀ «روح شریعت». موسوی مقدم سید محمد, آقایی نژاد سمیه (1400)., پژوهش های فقهی, 17(1), 205-226.

-
ارزیابی دیدگاه ونزبرو درباره سنت‌های قرآن. موسوی مقدم سید محمد, نجارزاده گان فاطمه (1399)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 15(29), 203-232.

-
چگونگی انتساب تردید به خداوند؛ بررسی نقادانه نظریه محقق یزدی. حسن نیا علی, موسوی مقدم سید محمد, صیدی محمود (1399)., تحقیقات کلامی, 8(31), 25-38.

-
بررسی مقاله زکات از دایره المعارف قرآن لیدن. حسینی سید عبدالرحیم, موسوی مقدم سید محمد, سلیمانی ام البنین (1399)., پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, 20(11), 151-173.

-
مواجهه اندیشمندان مسلمان با چالش اندیشه ورزی و تسلیم پذیری. نجارزادگان فتح اله, موسوی مقدم سید محمد, موسوی سیدعادل (1399)., تحقیقات کلامی, 8(29), 87-106.

-
بازنگاهی تحلیلی و انتقادی به آیات اِسنادی کذب انبیا در پرتو فهم دقیق منابع روایی. موسوی مقدم سید محمد, خوشدونی مهدی (1399)., سفینه, 17(67), 60-88.

-
بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره. موسوی مقدم سید محمد, حاجوی علی, یوسفی رقیه, صائمی داود (1398)., پژوهشهای تفسیر تطبیقی (دانشگاه قم), 5(10), 7-30.

-
نقد نظریه «الهیات فمینیستی در قرآن» از دیدگاه قرآن و روایات. حسن نیا علی, موسوی مقدم سید محمد, صیدی محمود (1398)., فلسفه دین (اندیشه های فلسفی سابق پردیس فارابی), 16(4), 631-653.

-
نقد و بررسی انگاره تعارض آیات قرآن در حرمت و حلّیت ازدواج با اهل کتاب. محمدی حسین, موسوی مقدم سید محمد (1398)., قرآن، فقه و حقوق اسلامی, 4(8), 57-81.

-
تحلیل و ارزیابی آرای خاورشناسان دربارۀ غلوّ و تقیّه در میراث حدیثی امامیه. حسن نیا علی, راد علی, موسوی مقدم سید محمد (1398)., پژوهش نامه امامیه, 5(9), 71- 96.

-
بررسی مقاله «نکاح و طلاق» از دایره المعارف قرآن لیدن. موسوی مقدم سید محمد, مدرسی مصلی سیده منصوره (1398)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 14(26), 157-175.

-
تحلیل دیدگاه محمد عابد جابری در نقد کلامی تراث دینی. مهدوی راد محمد علی, شمس علیئی مریم, موسوی مقدم سید محمد (1398)., تحقیقات کلامی, 7(25), 123-140.

-
تحلیلی بر احادیث قرآن شناسی کلینی در اصول الکافی. خوشدونی مهدی, موسوی مقدم سید محمد (1397)., سفینه, 16(61).

-
تبیین مؤلفه های سرمایة اجتماعی بر مبنای روایات ناظر به روابط متقابل در کتاب مفاتیح الحیات. محمدی حسین, موسوی مقدم سید محمد (1397)., مدیریت سرمایه اجتماعی, 5(2), 21-46.

-
رویکرد کلامی محمد عابد الجابری در نقد تراث شیعی. مهدوی راد محمد علی, موسوی مقدم سید محمد, شمس علیئی مریم (1397)., اندیشه نوین دینی, 14(53), 39-56.

-
مطالعه تحلیلی سیر پژوهشهای غربی در حدیث امامیه. حسن نیا علی, راد علی, موسوی مقدم سید محمد (1397)., حدیث پژوهی, 10(19), 251-278.

-
اثبات ضرورت وجود حجت الهی در پرتو آیات 3 تا 5 سوره مبارکه دخان. موسوی مقدم سید محمد, محمدی حسین, زوینی حکیمه (1397)., انتظار موعود, 18(60), 5-22.

-
بررسی و ارزیابی مبانی نظریه تشابه نزد ملاصدرا. حسینی کوهساری سیداسحق, صائمی داود, موسوی مقدم سید محمد (1396)., خردنامه صدرا, 90(4), 25-40.

-
ارزیابی نظریه اختلاط آیات مکی و مدنی در سوره های قرآن. موسوی مقدم سید محمد, خورشید سوار علی (1396)., تحقیقات علوم قرآن و حدیث, 14(4), 169-193.

-
سبک زندگی در تعامل با آب با تکیه بر آموزه های قرآن. سلیمانی ام البنین, موسوی مقدم سید محمد (1396)., فصلنامه مطالعات قرآنی, 8(31), 167-196.

-
واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت. موسوی مقدم سید محمد (1396)., پژوهش های فقهی, 13(1), 101-123.

-
بررسی مقاله زبور در دایره المعارف قرآن لیدن. موسوی مقدم سید محمد, رضایی هفتادر حسن, زوینی حکیمه (1395)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 11(21), 111-123.

-
گونه شناسی آیات قتال و صلح با کافران و رفع تعارض آنها. موسوی مقدم سید محمد, محمدی حسین (1395)., قرآن، فقه و حقوق اسلامی, 3(5), 111-139.

-
مفهوم النسخ و اثره فی تفسیر الآیات القرآنیه. موسوی مقدم سید محمد, حسینی سید جعفر (1395)., المصباح, 7(28), 161-188.

-
ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه 124 طه. موسوی مقدم سید محمد, نجارزادگان فتح اله, محمودپور قمصر شیما (1395)., فصلنامه مطالعات تفسیری, 7(27), 67-87.

-
کاربست توحید ربوبی در تربیت انسان از منظر قرآن. محمدی حسین, حسینی کوهساری سیداسحق, موسوی مقدم سید محمد (1395)., تحقیقات کلامی, 4(14), 63-80.

-
التناسب فی ترتیب نزول السور القصار. موسوی مقدم سید محمد, حسینی سید جعفر (1395)., المصباح, 7(27), 227-243.

-
بررسی مقاله قصاص از دایره المعارف قرآن لیدن. موسوی مقدم سید محمد, فرحی معصومه سادات (1395)., قرآن، فقه و حقوق اسلامی, 2(4), 109-134.

-
گزینش مدیران و کارکنان از منظر اسلام با رویکرد به مؤلفة عقلانیت الهی به عنوان کلا ن شاخص شایسته سالاری. نقی پورفر ولی الله, موسوی مقدم سید محمد (1395)., مدیریت فرهنگ سازمانی, 14(1), 207-230.

-
بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایة اجتماعی بر اساس نماگرهای اصلی آن در قرآن و حدیث. موسوی مقدم سید محمد, محمدی مروت (1395)., مدیریت سرمایه اجتماعی, 3(1), 139-162.

- A Review of Theory of Immanuel Kant Distinguish of the Realm of Religion and Science. Mousavi Moghadd Seyed Mohammad, Mahmudpur Qamsar Shima, Almasi Ali (2015)., Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(6), 558-565.

- بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی از آیه «اولواالفضل» (نور: 22/24). دژآباد حامد, موسوی مقدم سید محمد (1394)., کتاب قیم, 5(12), 43-63.

-
گرگور شوئلر و اعتبارسنجی روایات نبوی. موسوی مقدم سید محمد (1394)., حدیث حوزه, 10(1), 76-111.

-
نظره حدیثه الی القدیم و الجدید فی المجال الفقهی و المذهب الشافعی. موسوی مقدم سید محمد, خادمی مریم, ثمنی لیلا (1393)., آفاق الحضارة الاسلامیة, 18(1), 87-115.

-
نقد محتوایی روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهین قمی. دیاری بیدگلی محمدتقی, موسوی مقدم سید محمد, حاجوی علی (1393)., نیم سالنامه پژوهشی تفسیر اهل بیت, 2(2), 91-119.

-
استمرار همراهی مبین با قرآن از نگاه فریقین. موسوی مقدم سید محمد, کیانی زینب (1393)., انتظار موعود, 14(47), 55-80.

-
مقایسه حقّ ازدواج زن در اسلام و اسناد حقوق بشر. نعیمی طاهره سادات, خادمی مریم, موسوی مقدم سید محمد (1393)., مطالعات فقه و حقوق اسلامی, 6(11), 229-256.

-
بررسی مقاله شراب از دایره المعارف قرآن لیدن. موسوی مقدم سید محمد, اسفندیاری غلامحسن, قائمی خرق سید محسن (1393)., پژوهشنامه ثقلین, 1(3), 449-474.

-
نقد تحلیل پدیدارشناسانه وات از وحی قرآن و نبوت پیامبر اسلام(ص). کاظم محمد, موسوی مقدم سید محمد (1393)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 16(16), 9-36.

-
نگرشی فقهی بر سقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه. موسوی مقدم سید محمد, فتاحی نسرین, خادمی مریم (1393)., پژوهش های فقهی, 10(1), 141-166.

-
طایر قدسی وحی بر بام خیال پیامبر ص. شاکر محمدکاظم, موسوی مقدم سید محمد (1392)., پژوهش های فلسفی کلامی, 15(58), 5-22.

-
منبع شناسی مستشرقان پیرامون سیره پیامبر اکرم (ص). موسوی مقدم سید محمد, ثابت دیوشلی نجمه (1392)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 15(15), 1-17.

-
واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین. موسوی مقدم سید محمد, فتاحی نسرین, خادمی مریم (1392)., پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 10(34), 27-48.

-
سوگند در قرآن و یاسین. موسوی مقدم سید محمد (1392)., بینات, 20(1-2), 25-50.

-
شاگردان قرآنپژوه امام صادق(ع). موسوی مقدم سید محمد (1391)., بینات, 76(76), 195-210.

-
نقد و بررسی دیدگاه مونتگمری وات پیرامون وحی. موسوی مقدم سید محمد (1391)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 13(13), 105-134.

-
نقد و بررسی دیدگاه ویلیام مونتگمری وات در باب افسانه غرانیق یا آیات شیطانی. موسوی مقدم سید محمد, حاجوی علی (1391)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 12(12), 93-112.

-
بررسی "صوم" در دایرة المعارف اسلام لیدن. موسوی مقدم سید محمد, ذوقی محمود (1390)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 11(11), 117-135.

-
اصحاب و شاگردان مفسر امام محمد باقر(علیه السلام). موسوی مقدم سید محمد (1390)., بینات, 72(72), 219-243.

-
شرایط و موانع انس با قرآن. موسوی مقدم سید محمد (1390)., بینات, 70(70), 33-41.

-
اهمّ مبانی تفسیر قرآن از منظر مفسران شیعه. موسوی مقدم سید محمد, مؤدب سید رضا (1388)., شیعه شناسی, 28(28), 117-148.

-
روش شناسی تفسیر ادبی– تاریخی قرآن در دوره معاصر. موسوی مقدم سید محمد, امیدوار جنان (1388)., پژوهش دینی, 19(19), 117-130.

-
بررسی دو مقاله "اقتصاد" و "علم اقتصاد" در دایرة المعارف قرآن لیدن. موسوی مقدم سید محمد, رستم نژاد مهدی (1388)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 6(6), 73-104.

-
تحلیل و بررسی "تفسیر قرآن در دوره معاصر" از دایرة المعارف قرآن لیدن. موسوی مقدم سید محمد, نجفی محمدجواد (1388)., انجمن معارف اسلامی, 18(18), 29-57.

-
تحلیل مبانی و شیوه های تفسیر شیعه. موسوی مقدم سید محمد, مؤدب سید رضا (1387)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 5(5), 9-38.

-
نقد دایرة المعارف قرآن لیدن بر اساس آرا و مبانی شیعه. موسوی مقدم سید محمد, مؤدب سید رضا (1387)., شیعه شناسی, 23(23), 105-144.

-
شیعه و تشیع و قرآن. موسوی مقدم سید محمد, مؤدب سید رضا (1387)., قرآن پژوهی خاورشناسان, 4(4), 11-34.

-
تحلیل و نقد دیدگاه سباستین گانتر در خصوص "النبی الامی" از منظر مفسران معاصر شیعه. مؤدب سید رضا, موسوی مقدم سید محمد (1386)., پژوهش دینی, 15(15), 61-86.

-
محمد(ص) پیامبری امی و درس ناخوانده. موسوی مقدم سید محمد (1386)., بینات, 54(54), 168-195.

 

 • کنفرانس ها

- تأثیر موسیقی حلال و حرام بر انسان از دیدگاه اسلام و غرب. علیمحمدی سعیده, موسوی مقدم سید محمد (1398)., کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی, 27-27 خرداد, مشهد, ایران.

-
دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت درباره خنده و احکام آن. موسوی مقدم سید محمد, قنبری نرگس (1395)., سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی استانبول, 13-13 اردیبهشت, استانبول, ترکیه.

-
اصحاب و شاگردان قرآن پژوه امام رضا ع. موسوی مقدم سید محمد, امیرجانی رقیه (1394)., همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه, 13-13 بهمن, تهران, ایران.

-
اصل مالکیت اقتصادی در سیره امام رضا (ع). سلیمانی ام البنین, موسوی مقدم سید محمد (1394)., دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی, 26-26 آبان, ایران.

-
عدالت اقتصادی در سیره امیر المومنین (ع). سلیمانی ام البنین, موسوی مقدم سید محمد (1394)., دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی, 26-26 آبان, ایران.

-
اسلام، مزاح و تعاملات اجتماعی. موسوی مقدم سید محمد, قنبری نرجس (1394)., اولین کنفرانس بین المللی جامعه شناسی و اخلاق, 20-20 تیر, تهران, ایران.

 • کتب

- محمد عابد الجابری: دراسة النظریات و نقدها. مهدوی راد محمد علی, موسوی مقدم سید محمد, شمس علیئی مریم (1399).

-
تحلیل روایات اسلامی: مطالعاتی در احادیث فقهی، تفسیری و مغازی. موسوی مقدم سید محمد (1399).

-
جمع و تدوین قرآن در پژوهشهای خاورشناسان؛ تحلیل و نقد. موسوی مقدم سید محمد, طرفی غنطاب زاده جواهر (1399).

-
مطالعات قرآنی امروزین. شریفی علی, موسوی مقدم سید محمد (1398).

-
مجالس بهشتیان در قرآن و سنت. موسوی مقدم سید محمد (1397).

-
اسلوب بیانی قرآن؛ شبهات و پاسخ ها. موسوی مقدم سید محمد (1396).

-
جایگاه صحابه در مذهب امامیه از دیدگاه اتان کلبرگ؛ تحلیل و نقد. موسوی مقدم سید محمد, استادعلی مهشید (1396).

-
ارزیابی دیدگاه مستشرقان درباره کتب آسمانی. موسوی مقدم سید محمد, زوینی حکیمه (1396).

-
جریان شناسی سیره پژوهی در غرب. موسوی مقدم سید محمد (1392).


حقوق

اعضای هیات تحریریه

سید محمود میرخلیلی

Ph.D ,1385,حقوق جزا و جرم شناسی,تهران M.S,1378,حقوق جزا و جرم شناسی,تهران کارشناسی,1375,حقوق,تهران دانشیار دانشکده حقوق- دانشگاه تهران

mirkhaliliut.ac.ir


 • مقالات

- آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی. آقاجانی مهدی, میرخلیلی سید محمود, حاجی ده آبادی احمد (1400)., مطالعات حقوقی معاصر (فقه و حقوق اسلامی سابق), 12(23), 185-210.

-
پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی مجازی با تأکید بر نقش نظارتی شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا. منصور آبادی عباس, میرخلیلی سید محمود, کرامتی معز هادی (1400)., فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس, 12(46), 30-52.

-
نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکههای اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصتها و چالشها. دهقانی روح الله, شیدائیان ارانی مهدی, میرخلیلی سید محمود, دارابی شهرداد (1400)., مطالعات فقه و حقوق اسلامی, 13(24), 91-114.

-
مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی. وحیدی عبدالملک, شیدائیان ارانی مهدی, میرخلیلی سید محمود (1400)., پژوهش حقوق کیفری, 9(34), 31-61.

-
رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوههای آن در نظام عدالت کیفری ایران. حسانی جلال الدین, میرخلیلی سید محمود, نظری نژاد محمدرضا (1400)., پژوهشنامه حقوق کیفری, 12(23), 27-52.

-
تحلیل نسبت مصلحت سنجی تعقیب کیفری با نظم عمومی و امنیت اجتماعی. طویلی مهدی, شیدائیان ارانی مهدی, میرخلیلی سید محمود, دارابی شهرداد (1400)., فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, 10(1), 79-116.

-
بررسی جرم شناختی جرایم مرتبط با بیماری های واگیر. میرخلیلی سید محمود (1399)., حقوق اسلامی, 17(67).

-
جایگاه شعبۀ مقدماتی دیوان بین المللی کیفری و امکان سنجی پیش بینی آن در حقوق ایران. عمرانی فر عدنان, شیدائیان ارانی مهدی, میرخلیلی سید محمود (1399)., پژوهش های حقوق تطبیقی, 4(2).

-
پیشگیری رشدمدار از بزه‌دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی مجازی )مطالعه موردی معلمان منطقه پنج شهر تهران(. کرامتی معز هادی, میرخلیلی سید محمود (1399)., فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم, 15(56).

-
امنیت در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی. حسین خوشبخت, دارابی شهرداد, میرخلیلی سید محمود (1399)., فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس, 11(43), 91-116.

-
رعایت اصول اخلاقی کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری وضعی از جرایم ثبتی. ساکی بهروز, میرخلیلی سید محمود, هاشمی سید حسین (1399)., پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی), 1(135), 135-152.

-
بررسیوضعیت سیاستهای ایران در حوزۀمحیط زیست دریایی مبنی بر سه معیارکارآمدی، انسجام و جامعیت. اکبرزاده فرشید, شمس ناتری محمدابراهیم, میرخلیلی سید محمود (1399)., اکوهیدرولوژی, 7(3), 791-799.

-
نقش عدالت سازمانی در پیشگیری از فساد اداری. میرخلیلی سید محمود, عسگری مروت علی, بهرامی گرو مجتبی (1399)., پژوهشنامه حقوق کیفری, 1399(21), 275-296.

-
تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایةاجتماعی وکاهشبزهکاری(مورد مطالعه:دانشآموزان دومنطقةشهر اصفهان. میرخلیلی سید محمود, حیدری مسعود (1399)., مدیریت سرمایه اجتماعی, 7(2), 215-230.

-
ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران. عزیزی سمیه, میرخلیلی سید محمود (1399)., پژوهشهای حقوقی, 1399(41).

-
نقد سیاست های پالایش یا فیلترینگ در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان. کرامتی معز هادی, میرخلیلی سید محمود (1399)., فصلنامه نگرش های نو درجغرافیای انسانی, 12(2).

-
نگاهی به نتایج نقش آفرینی و تعامل پلیس و رسانه در عرصۀ سیاست کیفری در ایران. صالحی علی, میرخلیلی سید محمود, موسو ی مجاب سیددرید (1398)., مجله حقوقی دادگستری, 83(108), 101-118.

-
بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی. میرخلیلی سید محمود, حیدری مسعود (1398)., فقه مقارن, 7(14).

-
رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران و اسناد بینالمللی به حمایت از کودکان بزهدیده در شبکههای اجتماعی. کرامتی معز هادی, میرخلیلی سید محمود (1398)., فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس, 10(39).

-
اصل بر نظارت در امور عمومی با نگاه به آموزه های اسلامی. میرخلیلی سید محمود, نوذری فردوسیه محمد, طالبی اکبر (1398)., حقوق اسلامی, 14(62), 91-122.

-
تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران. احمدی ناطور زهرا, منصور آبادی عباس, شمس ناتری محمدابراهیم, میرخلیلی سید محمود (1398)., مدیریت و توسعه ورزش, 3(19).

-
نقش مجازات در پیشگیری از جرم بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی. مرادی فرزانه, هاشمی سیدحسین, میرخلیلی سید محمود, دارابی شهرداد (1398)., مجله آب و فاضلاب, 31(3).

-
تحلیل مبانی قرانی جرم انگاری جرایم زیست محیطی. سالاری فر ابوذر, میرخلیلی سید محمود, موسوی مجاب سید درید (1397)., فصلنامه مطالعات قرآنی, 9(36).

-
سیاست جنایی افتزاقی در سنت علوی با تاکید بر عهد نامه مالک. میرخلیلی سید محمود (1397)., حقوق اسلامی, 15(58), 145-173.

-
مبانی اخلاقی روانشناختی ضرورت جرم انگاری جرایم دولتی با تاکید بر مدل حکومتی. عبدالهی معاذ, میرخلیلی سید محمود (1397)., پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی), 9(1), 123-138.

-
عوامل حفظ و توسعة سرمایة اجتماعی خانواده در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان. میرخلیلی سید محمود, عسگری مروت علی, واحدی مسلم (1397)., مدیریت سرمایه اجتماعی, 5(2), 47-65.

-
انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرم شناسی. میرخلیلی سید محمود (1397)., تحقیقات بنیادین علوم انسانی, 1(10), 37-60.

-
تاثیر عوامل زیست شیمیایی در سیر صعودی منحنی سن جرم نوجوانان بزهکار. حسینی سیدمحمد, میرخلیلی سید محمود, مصطفی پور مسعود (1397)., مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی, 48(1), 63-83.

-
پیشگیری از پدیده ریزومیک شدن جرایم در فضاهای شهری ایرانی اسلامی با تأکید بر سرمایه اجتماعی. میرخلیلی سید محمود, چاوشی محمد صادق, کرامتی هادی (1397)., مطالعات شهر ایرانی اسلامی, 31(2), 115-135.

-
مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری. حیدری مسعود, میرخلیلی سید محمود (1397)., پژوهش های فقهی, 14(1), 25-53.

-
بازنگری رکن روانی جرم در جرائم زیستی و نگاه اسلام به آن. میرخلیلی سید محمود, سالاری فر ابوذر (1396)., پژوهشهای اعتقادی کلامی, 7(28), 161-182.

-
تحلیل حقوقی تبانی علیه امنیت در ایران. میرخلیلی سید محمود (1396)., فصلنامه علوم اجتماعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر , 11(40), 133-148.

-
تدابیر پیشگیری وضعی در قلمرو جرائم ثبتی. میرخلیلی سید محمود (1396)., فصلنامه علوم اجتماعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر , 11(1), 93-110.

- Rehabilitation and Re-socialization of Criminals in Iranian Criminal Law. Mollaei M0hammad, Ghayom Zadeh Mahmod, Mirkhlili Seyed Mahmood (2018)., JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, 2018(2), 1-11.

- جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی. میرخلیلی سید محمود, جلالی محمدرضا, شیدائیان ارانی مهدی, حیدری عباسعلی, پیرانی ذبیح (1396)., پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی), 7(4), 53-70.

-
مطالعه جرم شناختی تروریسم دینی از منظر اخلاق شیعی. جلالی محمدرضا, میرخلیلی سید محمود, حیدری عباسعلی, شیدائیان ارانی مهدی, پیرانی ذبیح (1396)., پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی), 7(4).

- Responsibility for the social harm not regarding of consumer rights. Fadaei Hassan, Mirkhlili Seyed Mahmood, Darabi Shahrdad (2017)., Iranian journal of educational sociology, 1(3), 109-120.

- حریم خصوصی خودرو در حقوق ایران و انگلستان. شکری رضا, شیدائیان ارانی مهدی, میرخلیلی سید محمود (1396)., حقوق اسلامی, 18(45), 29-56.

-
حریم خصوصی خودرو در حقوق خصوصی ایران و انگلستان. شکری رضا, شیدائیان ارانی مهدی, میرخلیلی سید محمود (1396)., پژوهشنامه حقوق کیفری, هجدهم(اول), 29-56.

- STUDYING THE NEGATIVE LEGAL OUTCOMES OF CRIMINAL ACTS BROADCASTING IN IRANIAN PENAL POLICY. Mirkhlili Seyed Mahmood, Salehi Ali (2017)., CINCLUS, 39(1), 43-50.

- بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفری زندان ها. میرخلیلی سید محمود, یعقوبی تقی (1396)., فصلنامه راهبرد, 26(82), 99-128.

-
بزهکاری یقه سفیدها از منظر امام علی علیه السلام. میرخلیلی سید محمود (1395)., حقوق اسلامی, 13(51), 9-39.

- Unauthorized usage of telecommunication facilities and the ways to prevent it. Mirkhlili Seyed Mahmood, Baqeri Mehdi (2016)., INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH, 7(4), pp726-735.

- Victims and Penal Populism. Mirkhlili Seyed Mahmood, Rajabi Salman Javad (2016)., International Journal of Humanities and Cultural Studies, 2(4), 1555-1563.

- Assessment of Iran's Criminal Policy in the Fight Against Narcotics Crime in the Past Three Decades. Mirkhlili Seyed Mahmood, (2016)., Journal of International Financial Management and Accounting, 2(27), 835.

- راهبردهای اصلاح جامعه از دیدگاه امام خمینی(ره). زارعی خورمیزی حسین, میرخلیلی سید محمود (1394)., معرفت, 24(12), 63.

-
تجسس درحریم خصوصی مکانی اشخاص با رویکرد امنیت اخلاقی. عطازاده سعید, میرخلیلی سید محمود, حاجی ده آبادی محمدعلی, نجفی علی حسین, شمس ناتری محمدابراهیم (1394)., پژوهش های اطلاعاتی و جنایی, 10(4), 91-120.

- Confession Validity in Civil Right in Iranian Law and International Conventions. Khodadoost Behnam, Mirkhlili Seyed Mahmood (2016)., Journal of politics and law, 9(3), 55-62.

- A Criminological Study of Women’s Safe Houses. Mirkhlili Seyed Mahmood, Tayebati Farnaz (2015)., DAV International Journal of Science, 4(3), 320-329.

- A criminological study of crimes against the environment as economic crime. Mirkhlili Seyed Mahmood, Saessi Seyed Mojtaba (2015)., DAV International Journal of Science, 4(3), 201-208.

- نیمرخ‌سازی جنایی: تکنیکی نوین در شناسایی بزهکاران سریالی. کوره پز حسین, میرخلیلی سید محمود, توجهی عبدالعلی, بهره مند حمید (1394)., مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی, 2(2-3), 91.

-
نیمرخ جرم شناختی بزهکاران سایبری. محمدکوره پز حسین, میرخلیلی سید محمود, توجهی عبدالعلی, بهره مند حمید (1394)., پژوهش حقوق کیفری, سوم(نهم), 111-146.

- jurators elements of person population growth. Mollaei Mohammad, Mirkhlili Seyed Mahmood (2015)., International Journal of Applied Business and Economic Research, 13(5), 2583-2591.

- بسترهای توسعه اعمال قوانین جزایی در مکان. میرخلیلی سید محمود, رحمانی علیرضا, سالاری فر ابوذر (1393)., نشریه آموزه های حقوق کیفری, 1(8), 181-206.

-
چالش های تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران. الهام غلامحسین, میرخلیلی سید محمود, پرهام فر امیرمحمد (1393)., فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی, زمستان 1393(19), 47-78.

- A criminological study of crimes against the environment as economic crimes. Mirkhlili Seyed Mahmood, Saesi Seyed Mojtaba (2015)., European Online Journal of Natural and Social Sciences, 1(5), 19762-19766.

- The psychological factors of Juvenile delinquency in Ahwaz. Mirkhlili Seyed Mahmood, Moghadamian Hussein (2015)., Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 5(1), 210-215.

- مراتب تعزیر. میرخلیلی سید محمود (1393)., پژوهش های فقهی, 12(4), 677-706.

- Criminals Resocialization in the Criminal Justice Policy of Iran. Elmi Kojaabadi Mohammad, Mirkhlili Seyed Mahmood (2014)., American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences, 14(2014), 1-6.

- مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک. میرخلیلی سید محمود, ایارگر حسین (1393)., دانش انتظامی - دانشگاه علوم انتظامی امین, 1(2), 23.

- Crime and offence prevention model in public institutions. Mirkhlili Seyed Mahmood, Mahmoodi Mohammad (2014)., International Journal of Scientific Management and Developmen, 2(7), 302-305.

- پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در قران کریم. میرخلیلی سید محمود (1393)., دانش انتظامی - دانشگاه علوم انتظامی امین, 1(1), 27-47.

- THE EFFECT OF ECONOMIC FACTORS ON MENTAL DISORDER RESULTING TO CRIME. Mirkhlili Seyed Mahmood, Avaani Milad (2014)., Asian Economic and Financial Review, 4(9), 1201-1207.

- Contradiction of Situational Crime Prevention with Individual’s Privacy and Liberty. Tirgar Zahra, Mirkhlili Seyed Mahmood (2014)., Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(4), 466-475.

- Violationization in the Criminal Policy of Iran. Mirkhlili Seyed Mahmood, Salarifar Abuzar (2014)., Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(1), 290-298..

- زندان و اصلاح الگوی مصرف. میرخلیلی سید محمود (1392)., حقوق اسلامی, 1(1), 227-288.

-
بررسی علل و زمینه های بروز جرائم جنسی. میرخلیلی سید محمود, عزیزی اکبر (1391)., پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی, اول(دوم), 113-130.

-
پیشگیری کیفری از بزه دیدگی مکرر. میرخلیلی سید محمود, رجبی جواد (1391)., حقوق اسلامی, 9(34), 167-192.

-
مبانی واکنش علیه مجرمان با نگاهی به دیدگاه اسلام. میرخلیلی سید محمود (1391)., پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی, 1(1), 131-97.

-
تأثیر ساختار خانواده بر بزهکاری کودکان و نوجوانان. میرخلیلی سید محمود (1390)., علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز, 1(118), 41-50.

-
سد ذرائع و پیشگیری از بزهکاری در آموزههای اسلامی. میرخلیلی سید محمود (1390)., حقوق اسلامی, 1(31), 125-95.

-
بازپژوهی تجری در آموزههای اسلامی با نگاهی به حالت خطرناک از منظرجرم شناسی. میرخلیلی سید محمود (1389)., نامه مفید, 6(16), 25-42.

-
التشریع الجنایی الاسلامی و علم ضحایا الجریمه الوقایی. میرخلیلی سید محمود (1389)., مجله الاجتهاد و التجدید, 1(17), 272-299.

-
نمای سیاست کیفری اسلام. میرخلیلی سید محمود (1389)., فصل نامه مطالعات حقوق خصوصی, 40(7), 197-177.

-
جرم شناسی. میرخلیلی سید محمود (1389)., دانشنامه جهان اسلام, 13(13), 658-655.

-
نقش تقویت حفاظتی آماج ها در پیشگیری از جرم. میرخلیلی سید محمود (1388)., فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم, 4(10), 54-27.

 

 • کنفرانس ها

- تحلیل جرم شناختی عوامل اجبار کودکان به کار و راههای پیشگیری از آن. میرخلیلی سید محمود, محسن محمدزاده (1397)., کنفرانس علم اسلامی و پژوهش های دینی, 30-30 خرداد, تهران, ایران.

-
پیشگیری از خشونت در سنجه ی رویکردهای جرم شناسی. پورمحی آبادی حسین, میرخلیلی سید محمود (1396)., همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها, 10-10 بهمن, کرمان, ایران.

-
بررسی عناصر مالکیت معنوی. میرخلیلی سید محمود, ابراهیمی سمیه (1396)., چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران, 26-26 دی, یزد, ایران.

-
حمایت از حق بر تصویر خصوصی در حقوق ایران و انگلستان. شکری رضا, شیدائیان ارانی مهدی, دارابی شهرداد, میرخلیلی سید محمود (1396)., کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی, 5-5 آذر, تهران, ایران.

-
نقش نظام بانکی در افزایش جرائم، بررسی تطبیقی ایران و کشور ترکیه. میرخلیلی سید محمود, لیثی مصطفی (1396)., کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی, 21-21 آبان, کرج, ایران.

-
ضرورت مسیولیت مطلق کیفری در جرایم مربوط به مواد غذایی. میرخلیلی سید محمود, یونسی محمدرضا (1396)., کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی, 21-21 آبان, کرج, ایران.

-
همایش ملی علوم اجتماعی تربیتی و روانشناسی و امنیت. میرخلیلی سید محمود, کرامتی هادی (1396)., تعارض حریم خصوصی و پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام, 1-2 فروردین, تهران, ایران.

- The Effects of Ethics, education and cognition on community security from the view of Aristotle and Avicenna. Mirkhlili Seyed Mahmood (2016)., The Philosophy of Aristotle, 9-15 July, Athens, Greece.

- The interaction of reason and science in the Shi’a viewpoint and the respective position of religion. Adibi Mehr Mohammad, Mirkhlili Seyed Mahmood (2015)., religion and/or science, 27-29 August, Vienna, Austria.

- مفهوم گناه و اقسام آن در قرآن و روایات. حوصله پو محمود, میرخلیلی سید محمود, محمدی علی (1393)., کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی, 22-23 اردیبهشت, قم, ایران.

-
مبانی و راهبردهای سیاست جنایی اسلام. میرخلیلی سید محمود (1392)., دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی, 10-11 شهریور, تهران, ایران.

-
ارش البکاره و مهر المثل در فقه امامیه و حقوق ایران باتاکیدبررویه قضایی. مجید فرهمند زاده کامران اصفهانی , میرخلیلی سید محمود, فرهمندزاده مجید (1392)., همایش بین المللی حقوق زن دراسلام, 19-20 فروردین, قم, ایران.

 • کتب
 • حقوق کیفری عمومی. میرخلیلی سید محمود (1394).

  -
  بررسی جرم شناختی شیطان گرایی. شکوری راد سجاد, میرخلیلی سید محمود (1394).

  -
  جرم شناسی مفاهیم کلیدی. میرخلیلی سید محمود, حسانی جلال الدین (1394).

  -
  اصلاح الگوی مصرف از منظر حقوقی. میرخلیلی سید محمود (1392).

  -
  پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام. میرخلیلی سید محمود (1389).

 • مجلات
 • - Government Responsibility In Crime Prevention According To Social Contract Theoryسجاد کامرانی فر,سید محمود میرخلیلیکارشناسی ارشد، 1398/06/25

  - The penal policy of iran, united states and united kingdom in sport betting
  زهرا احمدی ناطور,سید محمود میرخلیلیدکتری، 1397/07/11

  - Examination the Criminal Stigmatization (Fundumentals, Approaches and Consequenses)
  محمدکاظم زارع,سید محمود میرخلیلیدکتری، 1397/06/17

  -
  بررسی جرم شناختی آثار محکومیت کیفریعبدالکریم اسکندری,سید محمود میرخلیلیدکتری، 1396/11/30

  -
  پیشگیری وضعی از بزه دیدگی در آموزه های اسلامی و جرم شناسی بزه دیده مدارحسین المزراوی,سید محمود میرخلیلیکارشناسی ارشد، 1396/10/13


جلیل قنواتی

Ph.D ,1380,حقوق خصوصی,دانشگاه تربیت مدرس M.S,1374,حقوق خصوصی,دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی,1370,حقوق قضایی,پردیس قم دانشیار دانشکده حقوق- دانشگاه تهران

ghanavatyut.ac.ir


 • مقالات

- مطالعه تطبیقی میان کنش حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی کارگران و حق مالکیت کارفرما در حقوق ایران و آمریکا. قنواتی جلیل, جاور حسین (1399)., فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (دانشگاه قم ), 7(4).

-
مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی. قنواتی جلیل (1399)., حقوق تطبیقی, 7(2), 47-72.

-
نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان. قنواتی جلیل (1399)., فقه و مبانی حقوق اسلامی, 53(2).

-
مبانی ضمانت اجرای نقض حقوق رقابت بر اساس گفتمان فقهی به مثابه سرمایه اجتماعی. قنواتی جلیل, جعفری هرندی مهشید (1399)., مدیریت سرمایه اجتماعی, 7(4), _.

-
تحلیل بنیادین اصل عدم مداخله در حقوق مالی دیگری. قنواتی جلیل (1399)., تحقیقات بنیادین علوم انسانی, 6(19).

-
مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت: قانون سیاست های اجرایی اصل 44 ق.ا. قنواتی جلیل, مهشید جعفری هرندی (1399)., مطالعات فقه و حقوق اسلامی, 12(22).

-
مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تاکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی. بهروزی زاد حمیدرضا, الماسی نجادعلی, قنواتی جلیل (1399)., آموزه های فقه مدنی, 12(21).

-
مطالعه تطبیقی تاثیر کورونا ویروس ( کووید19) بر تعهدات. قنواتی جلیل (1399)., حقوق اسلامی, 17(64).

-
تاملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه. قنواتی جلیل, صادقی محمد, فتاحی علیرضا (1399)., بورس اوراق بهادار, 13(49), 23_46.

-
نسبت دو اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی. قنواتی جلیل, صفری اسفندیار (1399)., جستارهای فقهی و اصولی, 6(18).

-
نظارت موضوعی بر آرای داوری (مطالعه تطبیقی در داوری انگلیس و داوری داخلی ایران). قنواتی جلیل, افضل سیدفریدالدین (1399)., پژوهش های حقوق تطبیقی, 24(1).

-
عدالت قراردادی در حقوق موضوع افغانستان. مغربی محمدتقی, قنواتی جلیل, یثربی سیدعلی محمد (1398)., فصلنامه علمی پژوهشی کاتب, 6(14).

-
تبیین مبانی و اصول اخلاقی حقوق مصرف کننده از دیدگاه حقوق اسلام. شجاعی رسول, قنواتی جلیل, تقی زاده تورج, حبیب نژاد سید احمد (1398)., پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی), 10(1).

-
مبانی التزام در حقوق قراردادها. غلامعلی فیروزجایی امید, قنواتی جلیل (1398)., پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 15(56).

-
نقدی بر دادنامه شماره 9609970227200111 شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران (مفهوم وحدت منشأ، تمایز دفاع از دعوا، نمایندگی، تجاوز مدیرعامل از اختیارات و ...). قنواتی جلیل, فتحی بدیع (1398)., مجله علمی تخصصی قضاوت, 19(98), 51_15.

-
تحلیل نفع متوقع به عنوان معیار ارزیابی خسارات قراردادی مقایسه حقوق نوین قراردادهای اروپایی و حقوق ایران. عطاری نازنین زهرا, قنواتی جلیل, قاسمی عهد وحید (1398)., پژوهش های حقوق تطبیقی, 23(1).

-
اصول حاکم بر ضمانت اجراهای نقض قرارداد در اسناد نوین حقوق اروپایی و ایران. قنواتی جلیل, عطاری نازنین زهرا, قاسمی عهد وحید (1398)., فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی, 24(85).

-
تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی. نوروزی محمد, قنواتی جلیل, سیداحمدی سجادی سیدعلی (1397)., پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 15(54).

-
مبنای فلسفه تحقق قرارداد. قنواتی جلیل, غلامعلی فیروزجایی امید (1397)., پژوهشهای اعتقادی کلامی, 8(31).

-
بررسی اشکالات چهارگانه بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی. قنواتی جلیل, علوی قزوینی سیدعلی, علیزاده عبدالرضا (1397)., فقه و اصول, -(20), -.

-
اشکالات چهارگانه بر دیدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباری منافی با تعهد قراردادی. قنواتی جلیل, علوی قزوینی سیدعلی, علیزاده عبدالرضا (1397)., فقه و اصول, سال 50 ش 2(113), 15.

-
بررسی نظری وکاربردی نقش تثبیت مالکیت دولت در پیشگیری از بروز پدیده زمینخواری. قنواتی جلیل (1397)., کاراگاه, -(42), 37-24.

-
اخلاق دادرسی عادلانه درپرتوقابلیت پیش بینی بودن قواعد دادرسی. قنواتی جلیل, مندنی اسلام (1397)., پژوهش های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی), 3(31), 183-159.

-
مطالعه انتقادی اثبات اعساریاایساردرگستره مواد7و10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393. قنواتی جلیل, آذربایجانی علیرضا (1396)., پژوهش های فقهی, 13(4), 735-765.

-
ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد در زمان انعقاد. قنواتی جلیل, رجبی عبداله (1396)., دانش حقوق مدنی, 6(2), 58-72.

-
عقد ضمان به مثابه وثیقۀ عینی. قنواتی جلیل, محلی محمد (1396)., فصلنامه تحقیقات حقوقی, 20(4).

-
بررسی انتقادی تعریف معسر با تأکید بر قانون نحوه اجرای محکوکیت های مالی 1393. قنواتی جلیل, علوی قزوینی سیدعلی (1396)., آموزه های فقه مدنی, 1(16), 24.

-
بررسی انتقادی تعریف معسرباتاکیدبرقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1393. قنواتی جلیل, علوی قزوینی سیدعلی (1396)., آموزه های فقه مدنی, -(16), 33-56.

-
بررسی مفهوم توقیفی بودن حقوق عینی: مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه،آلمان،اسپانیا و حقوق اسلامی. قنواتی جلیل, شیرخانی پوریا (1396)., فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (دانشگاه قم ), 4(3).

-
بررسی جایگاه حقوقی مقررات نرم تجاری بین المللی. قنواتی جلیل, عباسی مهدی (1396)., پژوهش های حقوق تطبیقی, 21(26829/89), 131-148.

-
تحلیل وثیقه های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین. قنواتی جلیل, مسعودیان زاده سید ذبیح اله (1396)., حقوق اسلامی, 14(52), 41-68.

-
تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا^. قنواتی جلیل, مسعودیان زاده سید ذبیح اله (1395)., فقه و مبانی حقوق اسلامی, 49(2), 295-310.

- Principles and purposes of expropriation and restriction of ownership of urban lands by the government. Yasrebi Seyed Ali Mohammad, Ghanavati Jalil, Kazemzadeh Mahdi (2016)., Urban Management, پائیز(44), 299-310.

- بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران. قنواتی جلیل (1395)., پژوهش های فقهی, 11(3), 223-288.

-
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیشفروش ساختمان. قنواتی جلیل, سکوتی نیما, حسین زاده جواد (1394)., فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی, 30(71), 125-148.

-
ﺗﻤﯿﺰ دﻋﺎوی ﻗﺮاردادی و ﻣﻌﺎﻫﺪهای. لبانی مطلق محمد صادق, قنواتی جلیل (1394)., مدرس علوم انسانی, 19(2), 119-143.

-
مطالعه تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در فضای مجازی. قنواتی جلیل, جاور حسین (1393)., حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران), 10(2).

-
مطالعه تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی. قنواتی جلیل, جاور حسین, تقی خانی علی (1393)., حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران), 10(2), 209-183.

-
میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده. قنواتی جلیل, جاور حسین, صالحی شاهرخ (1393)., مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, 6(2), 125.

-
حریم خصوصی : حق یا حکم. قنواتی جلیل, حسین جاور (1391)., حقوق اسلامی, -(31), 7-33.

-
تعارض اصل و ظاهر. قنواتی جلیل, اسماعیل جعفری (1391)., مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, -(---), -.

-
تحلیل ماهیت حقوقی اوراق ( صکوک اجاره ). قنواتی جلیل, مرضیه داوری لنگرودی (1391)., فقه و اصول, -(---), -.

-
بررسی ویژگی های حقوقی صکوک در قوانین ایرانمالزی و انگلیس. قنواتی جلیل, مرضیه داوری (1390)., تحقیقات مالی, 13(23), 133.

-
بررسی دیدگاه محقق اصفهانی در ملکیت حق و حکم. قنواتی جلیل, حسین جاور (1390)., فقه و اصول, -(---), -.

-
اعتبار علم عرفی در استنباط احکام شرعی. قنواتی جلیل, سعید شریعتی فرانی (1390)., روش شناسی علوم انسانی, 17(67), 123-147.

-
مبنای احترام در شناسایی و حمایت از حریم خصوصی در حوزه ارتباطات. قنواتی جلیل, حسین جاور (1390)., حقوق اسلامی, -(29), 33-61.

-
اصل آزادی قراردادی : قراردادها و شروط غیر عادلانه. قنواتی جلیل (1389)., فقه و اصول, 42(85/1), 135-157.

-
بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی. قنواتی جلیل, اسماعیل کهنمویی (1389)., مدرس علوم انسانی, 14(4), 115-143.

-
اصول حقوق قراردادهای اروپایی حامل سنتها پاسخگوی نیارها. قنواتی جلیل (1388)., نامه مفید, 5(76), 45-68.

-
بررسی فقهی حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس. قنواتی جلیل, مصطفی نصرآبادی (1388)., حقوق اسلامی, 6(23), 63-97.

-
نظریه ایجاب ملزم در آیینه تطبیق. قنواتی جلیل (1386)., مطالعات اسلامی, 1386(77), 157-179.

 

 • کنفرانس ها

 

 • کتب
 • حج اندیشه. سلطانی سید ناصر, پیلوار رحیم, قنواتی جلیل, حدادی مهدی, حبیب نژاد سید احمد, باریکلو علیرضا, ابراهیم گل علیرضا, شمس ناتری محمدابراهیم (1396).

  -
  حقوق قراردادها در فقه امامیه. محقق داماد سید مصطفی, عبدی پور ابراهیم, قنواتی جلیل, سید حسن وحدتی شبیری (1388).

  -
  مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول. قنواتی جلیل (1383).

  پایان نامه های ارسالی
 • - Legal Jurisprudential Analysis of Regulations on the Expropriation and Limitation of Land Ownership and its Economic Effectsمهدی کاظم زاده,جلیل قنواتیدکتری، 96/2/13

  -
  تحلیل حقوقی قراردادهای دریافت یا پرداخت (Take Or Pay) در صنعت نفت و گاز با تأکید بر حقوق ایران، آمریکا و انگلیسپیمان آقابابایی دهکردی,جلیل قنواتیدکتری، 1398/11/23

  - Investigating the possibility of benefiting from the same endowment from the perspective of Imami jurisprudence and civil law
  نرگس فرودی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1398/06/26

  -
  تحلیل حقوقی ضوابط حاکم بر بازار بورس در رابطه با اعمال ضد رقابتیفرشته قنبری,جلیل قنواتیدکتری، 1398/06/26

  - Legal Study of guarantees at the stock exchange
  مرضیه صفدری,جلیل قنواتیدکتری، 1398/04/17

  -
  معیارهای تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول مسئولیت مدنی اروپاییمهدی برزگر,جلیل قنواتیدکتری، 1398/02/04

  -
  معرفت شناسی ارکان تعهد و تاثیر آن بر نظریه عمومی قراردادهامحمدرضا پنداشته پور,جلیل قنواتیدکتری، 1397/11/30

  - Comparative Survey of the meaeanings of Unfair Terms in Acquis principles,CESL & Law of Iran
  مژده یوسفی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1397/07/05

  - Legal Challenges of Attracting Capital from Iranian Diaspora for Domestic Projects
  سیدعبداله حسینی,جلیل قنواتیدکتری، 1397/06/22

  -
  ماهیت،مفاد و آثار قراردادهای توزیع بین المللیمرضیه نیکویی,جلیل قنواتیدکتری، 1397/06/15

  -
  نظریه توثیق عینی در فقه امامیه و حقوق ایرانمحمد محلی,جلیل قنواتیدکتری، 1396/11/26

  -
  بررسی نظری و کاربردی نقش تثبیت مالکیت دولت در پیشگیری از بروز پدیده زمین خواریاصغر خواجوی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1396/11/18

  -
  مطالعه تطبیقی مقررات و الزامات قانونی عملیات بالا دستی در صنعت نفت و گاز بین کشور ایران و اندونزیامید مرادی علمدارلو,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1396/07/12

  - A Comparative Study of Standard Terms in Crude Oil Sales Agreements in Conformity with General Rules of Contracts
  هدی کاشانی زاده,جلیل قنواتیدکتری، 1396/07/12

  -
  بررسی تطبیقی قاعده استاپل در نظام حقوقی کامن لا و قاعده اقدام در حقوق ایرانسمیه کامرانی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1396/07/05

  - Legal Analysis of Electronic Guarantees Issued By Banks With Focus on Electronic Agent
  پریسا نعمتی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1396/06/29

  -
  الزامات تعهدات پس قراردادی در قراردادهای بین المللیفاطمه خویی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1396/06/29

  -
  بررسی فقهی حقوقی اوراق مرابحه، ابزاری برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاریفائزه صالح زاده علیائی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1396/06/29

  -
  بررسی فقهی و اقتصادی چک در حقوق ایرانفاطمه فتح اللهی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1396/06/15

  - The jurisprudential and legal consequences of violation the judicial (etebari) obligation in the field of contract
  اسفندیار صفری,جلیل قنواتیدکتری، 1396/04/14

  -
  مشروعیت فقهی و حقوقی قراردادهای لیزینگ تجارت بین‌المللبهنام پرتوی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1395/7/12

  -
  بررسی حقوقی بیمه مهریه زنانمهدی پیری هلق,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1395/7/10

  -
  بررسی حقوقی دریافت ها و پرداخت های الکترونیکی از طریق کارت های عضو شتاب با تاکید بر رویه قضاییمجید بیگی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1395/7/10

  -
  اصول حاکم بر قراردادهای خدمات در حقوق ایران و اروپاساغر دشتیان منصورپور,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1395/07/07

  -
  تفسیر قرارداد در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایرانمیلاد محمدی گردکانه,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1395/07/07

  -
  بررسی نظریه آزادی ایقاعاتایمان پورعلی,جلیل قنواتیدکتری، 1395/03/05

  - Analytical Survey of the Impact of Insurance on Theories of Tort Law
  نعمت اله هاشمی,جلیل قنواتیدکتری، 1395/02/22

  -
  اصل متعارف بودن در حقوق قراردادهای ایران و اروپامژده حیدری,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1394/7/15

  - The criterion of recognition of abuse of right in family in judicial decisions
  زینب ارگانی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1394/12/12

  -
  دعاوی گروهی در حقوق مصرفاحمد یوسف زاده,جلیل قنواتیدکتری، 1394/11/28

  -
  اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بر شروط ماهوی قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجیمحمد صادق لبـانی مطلق,جلیل قنواتیدکتری، 1394/11/11

  - Retaliation rule and Iran's place in criminal law
  وحید نکونام,جلیل قنواتیدکتری، 1394/10/27

  -
  تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی- تدارک و ساخت (ایی پی سی)محمد نوروزی,جلیل قنواتیدکتری، 1394/07/15

  -
  توافقات مقدماتی در تجارت بین‌المللسیامک لطفیان,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1394/06/30

  -
  خرید و فروش کالای فله ای درحقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالامحسن بوالحسنی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1394/06/29

  -
  تحلیل شرط کلیت وتمامیت قرارداد با نگاهی به اسناد بین المللیوحید نظریان,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1394/06/24

  -
  بررسی و مقایسه غبن حادث در حقوق ایران با اصول حقوق قراردادهای اروپاحمید رضا ربیعیان,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1394/06/18

  -
  مقایسه ماهیت حق کسب و پیشه و تجارت در حقوقعلی لعلی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1394/05/27

  -
  صلاحیت قضایی دادگاه های آمریکا و قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی و صدور اجرائیه علیه اموال بانک مرکزی ایرانمقصود ایمانی مرکید,جلیل قنواتیدکتری، 1393/12/24

  - The legal supports trademarks in the Iranian and Afghan law and “TRIPS” agreement
  آمنه عالمی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1393/12/14

  - Legal Analysis Of The Industrial Design Assignment And Its Accrued
  سیداسماعیل میرحسینی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1393/11/30

  -
  ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری ایرانمنیره خدادپور,جلیل قنواتیدکتری، 1393/06/26

  -
  قراردادهای لیزینگ بین المللی درحقوق نرممهدی عباسی وفایی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1393/06/26

  -
  تحلیل حقوقی قانون نمونه سازش تجاری آنسیترال مطابق با قواعد سازش در ایرانشاپور گل پروران,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1393/06/26

  -
  قراردادهای توزیع و نمایندگی بین المللی و مطالعه تطبیقی در حقوق اروپاییعلیرضا آوایی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1393/06/14

  -
  تحلیل عقد مهایات در حقوق ایران و مصریوسف بخشنده,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1393/06/14

  -
  تحلیل کارکرد حقوقی هیأت نظارت ثبتعلی کریمی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1393/06/14

  -
  قرارداد استصناع و کارکرد آن در بازارهای پولی و مالیعبدالله شفایی,جلیل قنواتیدکتری، 1392/11/30

  -
  ضمانت‌اجرای حقوقی تعرض به دامنه‌ی اینترنتی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایرانداود آنامرادنژاد,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1392/09/06

  -
  مسئولیت مدنی ناشی از درج علامت استاندارد بر کالاسعید صادقی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1392/06/31

  -
  توصیف قرار داد در حقوق ایرانایمان صالح,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1392/06/28

  -
  اصل جبران خسارت در حقوق بیمهعیسی امیران بخشایش,جلیل قنواتیدکتری، 1391/07/28

  -
  تحلیل ماهیت و احکام حق انصراف در حقوق ایران ومقرات اروپاییمحمد محلی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1391/07/09

  -
  مسولیت مدنی ناشی از سوانح هواییامیر باقریان,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1391/06/29

  -
  مسولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حوزه ارتباطاتحیسن جاور,جلیل قنواتیدکتری، 1391/04/20

  -
  تحلیل فقهی قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادارمحسن آرین,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1390/11/30

  -
  اعتبار علم عرفی در حقوق ایرانسعید شریعتی,جلیل قنواتیدکتری، 1390/11/30

  -
  مبنای تعیین قانون حاکم بر مسولیت مدنی در حقوق ایران و مقررات روم دومجید میرحسینی,جلیل قنواتیدکتری، 1390/10/07

  -
  رویکردهای حمایت حقوقی از طرف ضعیف قراردادها در حقوق ایرانجعفر کاظم پور,جلیل قنواتیدکتری، 1390/10/04

  -
  اختیار تقلیل ثمن در حقوق ایران کنوانسیون بیع بین المللی کالاو اصول قراردادهای اروپاییصفر بیگ زاده,جلیل قنواتیدکتری، 1390/07/27

  -
  حمایت کیفری از اخلاق زیستی و مبانی آنمحمدرضا رهبرپور,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1390/03/25

  -
  بررسی حقوقی اوراق (صکوک) اجارهمرضیه داوری لنگرودی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1390/03/08

  - Medical contracts and their consequent responsibilities
  فاطمه سادات موسوی رکنی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/09/15

  -
  حدود مسولیت بایع در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیععلی دلدار,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/09/14

  - The Comparative Study of Set-off In Iranian Law and European Law
  سیده فاطمه نوری موگهی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/09/07

  -
  بررسی ابعاد حقوقی قرارداد عاملیت اسناد مدت دار بر اساس اصول وقواعد حاکم بر حقوق ایرانامیر قانعی فرد,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/08/13

  -
  بررسی حقوقی اوراق مشارکت رهنی در نظام بانکی ایرانداود خلجستانی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/07/18

  -
  وضعیت حقوقی اوراق بهادار سفارش ساختابوالحسن رشوند,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/07/13

  -
  تامین خواسته با بررسی تطبیقی در حقوق کامن لاحسین کریمی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/07/04

  -
  بررسی تطبیقی قانون بیمه اجباری سال 1347 و 1387سعید منفرد فام,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/06/31

  -
  بررسی حقوق اشخاص واملاک تملک شده توسط دولت وشهرداریحمید داودپور,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/06/31

  -
  نقش حقوق ثبتب در حمایت از مالکیت سرمایه گذاری و معاملات اتباع بیگانهرضا پازوکی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/06/30

  -
  مطالبه خسارت با فرض حق خیاررمضانعلی گل دوست,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/06/29

  -
  نظارت قضایی بر قانونمندی اعمال اداری : مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس و ایرانسید حسین ملکوتی هشجین,جلیل قنواتیدکتری، 1389/04/31

  -
  قراردادهای بین المللی فرانشیز و جایگاه این قراردادها در حقوق ایرانفرامرز باقرآبادی,جلیل قنواتیدکتری، 1389/04/24

  -
  انعقاد قراردادهای الکترونیکی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون 2005 ژنومرتضی محمدی,جلیل قنواتیدکتری، 1389/04/24

  -
  مبانی اخلاقی حقوق قراردادهامحمد ملکی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/04/24

  -
  نهاد بازسازی و تطبیق با قواعد حقوق تجارت ایراناسماعیل کهنموئی,جلیل قنواتیدکتری، 1389/04/24

  -
  بررسی شروط محدودیت مسئولیت شرکت‏های بازرسی بین‏المللیمجتبی مزینانی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1389/01/29

  -
  مطالعه تطبیقی آثار فسخ قرارداد به علت نقض تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین المللیمجید عباسی کالی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/6/25

  -
  نظام قراردادی از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوقمهدی انصاری,جلیل قنواتیدکتری، 1388/12/06

  -
  آثار حقوقی آراء صادره از شوراهای حل اختلاف و تطبیق آن با احکام دادگاههاشهریار گلزار ذاکر,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/11/28

  -
  بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی میراث زوجهعلیرضا حیدری,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/07/09

  -
  جبران خسارت ناشی از خطاهای ورزشیبهرام حیدری ثانی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/06/31

  -
  بررسی روابط طرفین عقد اجاره به شرط تملیک درآرای قضائیفرامرز توکلی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/06/28

  -
  مطالعه تطبیقی نهاد وقف عام در حقوق ایران و تراست در کا من لابا تأکید بر وقف اموال غیر مادی ،وقف پول و وقف مالیتمحمد حسن عظمتی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/06/26

  -
  تعارض کنوانسیون نفی تبعیض از زنان با حقوق داخلی در قلمرو حقوق خصوصیاسماعیل رضایی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/06/26

  -
  وضعیت حقوقی شرکتهای چند ملیتی در ایرانفرشته رضی پور,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/06/25

  -
  تجارت شبکه ایمصطفی مظفری,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/06/19

  -
  مطالعه تطبیقی نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپاییفرزان منشی زاده طهرانی,جلیل قنواتیدکتری، 1388/06/04

  -
  نظام دادرسی دعاوی خانوادگیعصمت نوروند,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/04/24

  -
  بررسی و تحلیل قراردادهای بیمه حوادث اشخاصعلی قلی زاده,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1388/04/10

  -
  مطالعه تطبیقی تحول مسولیت مدنی والدین قانونی نسبت به اعمال فرزندان وافراد تحت سرپرستی و تعیین قانون حاکم از دیدگاه تعارض قوانینکامل تقی زاده,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1387/3/27

  -
  مطالعه تطبیقی حق حبس در حقوق ایران و حقوق اروپاییمریم محمدی نوقی زاده,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1387/11/23

  -
  بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه‌سازی شدهزهرا رهسپار,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1387/10/25

  -
  مطالعه تطبیقی انتقال قراردادها در حقوق اروپائیمحمد امامی پور,جلیل قنواتیدکتری، 1387/10/22

  -
  تلف مال توقیف شده در تامین خواستهشاهرخ صیادیان,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1387/09/24

  -
  گزینش رهبر ونظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایرانحسین جوان آراسته,جلیل قنواتیدکتری، 1387/08/23

  -
  تحول حقوقی نظارت بر مدیریت شرکتهای سهامی عامعلی سید احمدی سجادی,جلیل قنواتیدکتری، 1387/06/24

  -
  تحولات مسولیت مدنی دولت در حقوق ایران با توجه به لایحه مسولیت مدنی دولت و موسسات عمومی و بررسی تطبیقی با حقوق ایلات متحدهایمان پور علی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1387/06/14

  -
  مطالعه تطبیقی تأثیر اصل عدالت در قراردادهاربابه محسنی باب عبدانی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1387/05/05

  -
  بررسی مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در نظام حقوقی ایرانمحمدحسین سبحانی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1387/04/17

  -
  امنیت قضایی و حقوقی متهمین و محکومین در حقوق اساسی داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرمحمدرضا طاهری,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1387/04/17

  -
  نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران و کامن لاعلیرضا آذربایجانی,جلیل قنواتیدکتری، 1387

  -
  مطالعه تطبیقی قرارداد قابل ابطال با تأکید بر اصول حقوقی قراردادهای اروپاییمحمدعلی اشعری,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1386/11/20

  -
  بررسی ضمانت اجراهای نقض قرارداد در حقوق جدید تعهدات آلمان و امکان پذیرش آن در حقوق ایرانمرضیه زوکی نژاد,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1386/09/15

  -
  بررسی تطبیقی انتقال دعاوی و قراردادها در اصول حقوق اروپایی و حقوق ایرانزهره آتاکشی زاده,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1386/09/14

  -
  مسئولیت مدنی ناشی از نقض کپی رایتیوسف ابراهیمی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1386

  -
  بررسی تطبیقی صلاحیت های تجدید نظری و پژوهشی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه با تاکید بر لایحه دیوان عدالت اداری ایرانانور یداللهی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1385/07/03

  -
  تحلیل حقوق قرضیعقوب رسولی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1385

  -
  بررسی فقهی, حقوقی اهدای گامت و جنیناسماعیل سردره,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1385

  -
  حقوق اختصاصی زنان در قانون ایران، فقه امامیه و فقه عامهخدیجه قاسمی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1384/11/15

  -
  مسـوولیت مـدنی تولیـد کنندگان کـالاداوود بزرگمهر,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1384

  -
  بررســی آثار و اعتبــار امارات قانونی و قضــاییاسماعیل جعفری,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1384

  -
  بررسی حقوقی قرنطینه دامپزشکیهیوا احمدیان,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1384

  - ‘‘
  نظریه تنفیذ در حقوق ایران و انگلیس’’فرزان منشی‌زاده طهرانی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1383

  -
  قانون حاکم بر ازدواج اقلیتهای مذهبی و تطبیق آن با قانون مدنیصدیق رنجبر,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1383

  -
  بررسی تطبیقی " نظریه سوء عرضه" در حقوق ایران و انگلیسحسین جاور,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1382

  -
  نظریة شرط ضمنی در حقوق ایران و انگلستانعیسی امیران بخشایشی,جلیل قنواتیکارشناسی ارشد، 1382

مدیریت

اعضای هیات تحریریه

محمد رضا فتحی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه تهران دانشگاه تهران

reza.fathiut.ac.ir


- تحلیل محتوای پژوهش‌های مجله مدیریت سازمان‌های دولتی. ترابی محسن, فتحی محمد رضا (1400)., فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی, 9(4), 55-66.

- Maturity evaluation of supply chain procedures by combining SCOR and PST models. Safari Hossein, Etezadi Soheyla, Moradi-Moghadam Mohsen, Fathi Mohammad Reza (2021)., International Journal of Process Management and Benchmarking, 11(5), 707 - 724.

- Developing a model to assess the organisational readiness for business process reengineering implementation (case study: a manufacturing firm). Raeesi Nafchi Samaneh, Saeedi Farid, Fathi Mohammad Reza (2021)., International Journal of Process Management and Benchmarking, 11(5), 636 - 657.

- Future study of textile industry in Iran using the MICMAC and soft operational research methods. Fathi Mohammad Reza, Sobhani Seyed Mohammad, Maleki Mohammad Hassan, Jandaghi Gholamreza (2021)., Foresight, 23(4), 439-456.

- ارزیابی و اولویت بندی پروژه های حمل و نقل شهری با رویکرد توسعه انسان محور با استفاده از AHP فازی و TOPSIS فازی. شهبازی میثم, فتحی محمد رضا, جسری نسیم (1400)., جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم, 12(1), 661-677.

-
تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی. رحیمی حمید, مینویی مهرزاد, فتحی محمد رضا (1400)., مجله صنعت لاستیک ایران, 25(101), 65-84.

-
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت زنجیره بلوکی در زنجیره تأمین پایدار صنعت غذایی با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و دیمتل ‌فازی. فتحی محمد رضا, صادقی روژین (1400)., نشریه علمی اندیشه آماد, 20(76), 175-202.

-
ارزیابی تامین‌کنندگان تاب‌آور با استفاده از سیستم نسبی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای. فتحی محمد رضا, رمضانی کرمانی داوود (1400)., علوم و تکنولوژی محیط زیست, 23(1), 201-212.

- A novel fuzzy hybrid multi-criteria decision-making approach for evaluating maintenance strategies in petrochemical industry. Fathi Mohammad Reza, Shoabin Shirin, Sobhani Seyed Mohammad (2021)., Journal of Quality in Maintenance Engineering, 27(2), 351-365.

- ارزیابی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری گردشگری مذهبی (روش فنون دیمتل و معادلات ساختاری). فتحی محمد رضا, محمدی نسب مهدی, ملکی محمد حسن, یعقوبی سمیه (1399)., بررسیهای بازرگانی, 18(105).

-
آینده پژوهی گزارشگری پایداری با به کارگیری رویکرد سناریونویسی. کاشانی پور محمد, فتحی محمد رضا, فرجی امید, رحمانی محمد (1399)., حسابداری ارزشی و رفتاری, 5(10).

-
ارزیابی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر عملکرد مالی. کشاورز سیروس, خانی ناصر, رئیسی نافچی سمانه, نوربخش پروانه, فتحی محمد رضا (1399)., بررسیهای بازرگانی, 18(104), 63-78.

-
شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس). فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, روحانیان رضا (1399)., مجله صنعت لاستیک ایران, 25(100), 95-114.

-
بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما. فتحی محمد رضا, نصراللهی مهدی, کشکولی رضا (1399)., مجله صنعت لاستیک ایران, 25(100), 81-93.

- Job Crafting and the Role of Self-efficacy and Engagement in the Academic Jobs. Ebrahimi Elham, Safari Roya, Fathi Mohammad Reza (2021)., Journal of Health Management & Informatics, 8(1), 40-52.

- Institutional Ownership, Business Cycles and Earnings Informativeness of Income Smoothing: Evidence from Iran. Faraji Omid, Fathi Mohammad Reza, masodi alavi seid hasan (2021)., Advances in Mathematical Finance and Applications, 6/2(Spring 2021).

- The Effect of Organizational Structure Dimensions on the Spirituality in the Workplace. Javaheri Zadeh Ebrahim, Nosratabadi Saeed, Bahrami Parvaneh, Fathi Mohammad Reza (2020)., Journal of Health Management & Informatics, 7(4), 240-251.

- ارزیابی ریسک در طراحی محصول با رویکرد FMEA فازی. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, طهماسبی زهرا (1399)., علوم و تکنولوژی محیط زیست, 22(10), 105-118.

-
بررسی تاثیر بهبود عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در رسانه‌های اجتماعی. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, انوشه مرتضی, آقایی نسیم (1399)., مطالعات مدیریت راهبردی, 11(43), 45-62.

-
ارائه چارچوبی به‌منظور ارتقای نقش‌آفرینی صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوریهای دفاعی در بهبود تاب‌آوری زنجیره تأمین دفاعی. کریمی زارچی محمد, معبودی حامد, فتحی محمد رضا, خسروی ابوالفضل (1399)., فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی, 19(89), 7-31.

-
سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی). فتحی محمد رضا, صادقی محمد رضا, خسروی ابوالفضل (1399)., علوم و فنون نظامی, 16(53), 5-29.

- Impact of coercive and non-coercive environmental supply chain sustainability drivers on supply chain performance: mediation role of monitoring and collaboration. Nasrollahi Mahdi, Fathi Mohammad Reza, Sanouni Hamid Reza, Sobhani Seyed Mohammad, Behrooz Amirhossein (2020)., International Journal of Sustainable Engineering, 14(2), 98-106.

- سناریوپردازی آینده ورزش دانشگاهی ایران با رویکرد آینده پژوهی. فتحی محمد رضا, ملکی محمدحسن, صابری علی (1399)., مدیریت و توسعه ورزش, 9(3).

-
بررسی تأثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازارگاه‌های فروش اینترنتی لاستیک. خسروی ابوالفضل, فتحی محمد رضا, شفیعی فرشته (1399)., مجله صنعت لاستیک ایران, 25(99).

-
بررسی دیدگاه زنان کارآفرین ایرانی به فشارهای نهادی. تیزرو علی, مکی زاده وحید, فتحی محمد رضا, سقائی فرزانه (1399)., زن و جامعه, 11(43), 67-84.

-
طراحی نقشه استراتژی اداره کل راه‌آهن قم مبتنی بر برنامه‌ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی. فتحی محمد رضا, پیروزفر فخرالدین, فتحی رضا (1399)., فصلنامه جاده, 28(104).

-
ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی. شعاع بین شیرین, سجادی فر سید مهدی, آقایی اصغر, آقایی میلاد, فتحی محمد رضا (1399)., پژوهش نامه بازرگانی, 24(95).

-
آینده‌پژوهی زنجیره تأمین صنعت نفت با رویکرد سناریونگاری. احمدی اسماعیل, ملکی محمد حسن, ثانوی فرد رسول, فتحی محمد رضا (1399)., آینده پژوهی ایران, 5(1), 81-104.

-
بررسی تأثیر زنجیره تأمین دوسوتوان به عنوان قابلیت پویا برکاهش اختلالات و بهبود عملکرد صنعت قطعه‌سازی. فتحی محمد رضا, کریمی تورج, لطف اله زادگان مهدی, خانکی سمیرا (1399)., نشریه علمی اندیشه آماد, 19(73).

-
آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی. ملکی محمد حسن, احمدی شاپورآبادی محمدعلی, فتحی محمد رضا (1399)., فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان, 8(30).

- Investigating the Concept of Effectiveness in Technology Development Projects in a Research and Technology Organizations; Evaluating Eight Technology Development Projects in the Research Institute of Petroleum Industry (RIPI). Fathi Mohammad Reza, Mohamadi Mahdi (2020)., Petroleum Business Review, 4(3), 21-41.

- ارائه مدل زنجیره تامین دفاعی تاب آور با رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (مورد مطالعه صندوق حمایت از فناوری). کریمی زارچی محمد, معبودی حامد, فتحی محمد رضا, خسروی ابوالفضل (1399)., بهبود مدیریت, 2/14(48).

- Social marketing mix modelling in order to development sports for all. Saberi Ali, Fathi Mohammad Reza, Ghorbani Mohammad hosein, Bagheri Ragheb Ghodratollah (2020)., International Journal of Business Innovation and Research, 23(1), 1.

- Developing a Risk Management Model for Banking Software Development Projects Based on Fuzzy Inference System. Fathi Mohammad Reza, yahyazade yalda (2020)., Journal of optimization in Industrial Engineering, 13(2).

- بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, استرش سپیده (1399)., توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی, 1399(56).

- The Role of Employee Perceptions of Job Characteristics, Work Environment, Person-Organizations Fit Elements and in Creating Tendency toward Turnover. Raeesi Nafchi Samaneh, Fathi Mohammad Reza (2020)., Journal of Health Management & Informatics, 7(1), 17-23.

- بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران). رئیسی نافچی سمانه, فتحی محمد رضا, فهندژسعدی مریم (1399)., مجله صنعت لاستیک ایران, 24(97).

-
انتخاب استراتژی تجاری مدیریت زنجیره تامین سبز با بکارگیری روش فرآیند تحلیل شبکه ای. احمدی نژاد سحر السادات, کریمی زارچی محمد, فتحی محمد رضا (1399)., انسان و محیط زیست, 18(1).

-
طراحی مدلی جهت مکان یابی ایستگاه های گاز با در نظر گرفتن ابعاد توسعه پایدار و فنون برنامه ریزی آرمانی خطی و مشابهت فازی. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن (1399)., علوم و تکنولوژی محیط زیست, 23(2).

-
ارائه مدلی برای آینده‌پژوهی زنجیره‌تأمین صنعت نفت با رویکرد نرم. احمدی اسماعیل, ملکی محمد حسن, ثانوی فرد رسول, فتحی محمد رضا (1399)., پژوهشهای مدیریت در ایران, 24(1), 59-79.

-
تاثیر بازاریابی تجربی بر نیات رفتاری بازدیدکنندگان از جاذبه‌های گردشگری ( مطالعه موردی: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس). جلالی مرجانه, نادعلی پور زهرا, فتحی محمد رضا (1399)., گردشگری و توسعه, 9(1).

- Future study of operations research based on scenario planning and soft systems methodology. Fathi Mohammad Reza, Maleki Mohammad Hassan, Sobhani Seyed Mohammad (2020)., Foresight, 22(2), 223-249.

- ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع. فتحی محمد رضا, زمانیان علی, سلیمانی سروستانی محمد حسین, فتحی رضا (1398)., مجله صنعت لاستیک ایران, 24(96), 3-12.

-
بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, دهقان سحر, صابری علی (1398)., مجله صنعت لاستیک ایران, 24(96).

-
مدل‌سازی ریاضی شبکه زنجیره تأمین پایدار در وضعیت عدم قطعیت و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری. فتحی محمد رضا, نصراللهی مهدی, زمانیان علی (1398)., مدیریت صنعتی دانشگاه تهران, 11(4).

- The effectiveness of quality awards on the company's performance – the case of Iran's national quality awards. Safari Hossein, Razghandi Elham, Fathi Mohammad Reza (2020)., Benchmarking, 27(4).

- ارائه مدلی برای مکان‌یابی- موجودی بهینه با وجود محصولات جایگزین در شرایط نمایی بودن جزء اختلال. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, قنبری مریم (1398)., نشریه علمی اندیشه آماد, 18(71), 43-57.

- Eco-innovation and cleaner production as sustainable competitive advantage antecedents: the mediating role of green performance. Nasrollahi Mahdi, Fathi Mohammad Reza, Sheikh Hassani Naghmeh (2020)., International Journal of Business Innovation and Research, 22(3), 388.

- Evaluation of the branches of Iran Insurance Corporation based on data envelopment analysis-free disposal hull in the presence of weight restrictions. Safari Hossein, Fafarpour Abdolhossein, Fathi Mohammad Reza (2020)., International Journal of Mathematics in Operational Research, 16(2), 202.

- Identification of Tourism Scenarios in Turkey Based on Futures Study Approach. Jandaghi Gholamreza, Fathi Mohammad Reza, Maleki Mohammad Hassan, Faraji Omid, Yuzbasioglu Nedim (2019)., AlmaTourism, 10(20).

- بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء (مطالعة موردی: شرکت‌های تولید‌کنندة لوازم خانگی با نشان داخلی). آقایی میلاد, نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, صالحی سپیده (1398)., توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی, 1398(53).

-
آینده‌پژوهی گردشگری مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاری. ملکی محمد حسن, خاشعی وحید, فتحی محمد رضا (1398)., گردشگری و توسعه, 8(3).

- The Mediating Role of Organization Engagement on Perceived Supervisor Support and Intention to Leave (Case study: Faghihi Hospital in Shiraz). Fathi Mohammad Reza (2019)., Journal of Health Management & Informatics, 6(4), 138-144.

- بررسی همراستایی زنجیره تامین شرکت با محصولات آن با استفاده از روش تحلیل توسعه‌ای چانگ. فتحی محمد رضا, سلیمانی سروستانی محمد حسین, آقایی میلاد, جعفرنژادچقوشی احمد (1398)., نشریه علمی اندیشه آماد, 18(70).

- Strategic Planning of Tourism with an emphasis on Spirituality Based on New Integration of Multi-Criteria Decision-Making Techniques. Fathi Mohammad Reza, Maleki Mohammad Hassan (2019)., International Journal of Tourism and Spirituality, 4(1), 93-123.

- ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی. فتحی محمد رضا, جعفرنژادچقوشی احمد, صفری حسین, آذر عادل (1398)., علوم و تکنولوژی محیط زیست, 21(8).

-
ارائه مدل توانمندسازهای نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط با بکارگیری روش مدل سازی ساختاری- تفسیری. فتحی محمد رضا, رئیسی نافچی سمانه (1398)., فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, 17(36).

-
ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر). فتحی محمد رضا, صفری زارچ مهدی (1398)., مجله صنعت لاستیک ایران, 23(94).

-
ارائه چارچوبی برای شناسایی و رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از فن D-ANP. فتحی محمد رضا, آقایی میلاد, ملکی محمد حسن, کرماجانی زهره (1398)., مدیریت زنجیره تامین, 21(63), 63-75.

-
بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک). فتحی محمد رضا, افتخار امین (1398)., مجله صنعت لاستیک ایران, 23(94), 38-51.

-
تدوین و رتبه بندی استراتژی های منابع انسانی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با به کارگیری برنامه ریزی آرمانی خطی. فتحی محمد رضا, صابری علی (1398)., مهارت آموزی, 7(28), 95-114.

-
آینده‌پژوهی صنعت فرش دستباف ایران با به‌کارگیری رویکرد عدم قطعیت بحرانی. سلیمانی سروستانی محمد حسین, جندقی غلامرضا, فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن (1398)., آینده پژوهی ایران, 4(1).

-
ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه پایدار خوشه های کسب و کار در ایران با رویکرد تقویت جایگاه صادراتی. فتحی محمد رضا, نصراللهی مهدی (1398)., مدیریت کسب و کارهای بین المللی, 2(2), 95-116.

-
بررسی ارتباط شبکه های اجتماعی، روابط فن آوری و کارآمدی محافظ اطلاعات با عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه (مورد مطالعه: شرکت توسعه یک مپنا). نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, کیابخشی محمد (1398)., فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, 17(36).

-
ارایه مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای جهت ارزیابی عملکرد شبکه حمل‌ و نقل ریلی. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, صفاری زهره (1398)., فصلنامه جاده, 27(99).

-
بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد با نقش میانجی مدیریت زنجیره‌ تأمین پایدار. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, میراشه امیر (1398)., توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی, 1398(51).

-
طراحی مدل برآورد هزینه وارانتی PRW با وجود محدودیت هزینه هر بار خرابی در شرایط تورمی. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا (1398)., نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت, 9(1).

-
محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول: نقش میانجی قیمت گذاری محصول در چرخه های تجاری. فرجی امید, فتحی محمد رضا, نبردی فاطمه (1398)., پژوهشهای حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان-همکاری با دانشگاه های دیگر, 1/11(39).

-
شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی. جعفرزاده عبدالحسین, فتحی محمد رضا, زمانیان علی, سلیمانی سروستانی محمد حسین (1398)., مجله صنعت لاستیک ایران, 23(93).

-
شناسایی و رتبه بندی عامل های تأثیرگذار بر رقابت پذیری صنعت لاستیک کشور. جندقی غلامرضا, فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, زمانیان علی (1398)., مجله صنعت لاستیک ایران, 23(93).

-
بررسی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی همکاری بین برند ها (شرکت های نهادینه شده) و استارت آپ ها: مطالعه موردی استارت آپ های پارک علم و فن آوری قزوین. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, شش پری فریبا (1398)., فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, 17(35).

-
ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی دو هدفه برای ارزیابی کارایی و تخصیص بود جه در شرایط ابهام (مورد مطالعه: شرکت های وابسته به یک سازمان نظامی). بازرگانی حسین, فتحی محمد رضا, آقایی میلاد, رنجبر مجتبی (1398)., پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 14(1), 123-150.

-
ارائه مدل ترکیبی عوامل موثر بر انعطاف پذیری مدیریت زنجیره تامین سبز (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو). نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, آقایی میلاد, کریمی کلایه محمد (1397)., اندیشه آزاد, 17(67), 109-124.

-
ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, رحیمی زاویه مریم (1397)., مجله صنعت لاستیک ایران, 23(92), 58-72.

-
به کارگیری نقشه برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا (1397)., مجله صنعت لاستیک ایران, 23(92), 29-44.

-
طراحی شبکه زنجیره تأمین خدمات خودرویی با استفاده از روش بهینه سازی استوار فازی. بازرگانی حسین, فتحی محمد رضا, آقایی میلاد, خواجه نادری مصطفی (1397)., فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 6(4).

-
طراحی نقشة راهبردی شرکت‌های تولیدکنندة تجهیزات ورزشی و رتبه‌بندی اهداف راهبردی با استفاده از روش اولویت‌بندی فازی (مطالعة موردی: شرکت کراس). فتحی محمد رضا, صابری علی, بهروز امیرحسین (1397)., مطالعات مدیریت ورزشی, 10(51), 205-226.

-
طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعیت در وضعیت کیفیت محصولات بازگشتی و حل آن با الگوریتم کاهش سناریو Lp-Shape. فتحی محمد رضا, بنایی علی, نصراللهی مهدی (1397)., نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت, 8(4), 292-309.

- Future Study of Spiritual Tourism based on Cross Impact Matrix and Soft Systems Methodology. Fathi Mohammad Reza, Maleki Mohammad Hassan, Ahmadi Vahid (2019)., International Journal of Tourism and Spirituality, 3(2).

- EXTENSION OF MCDM METHOD FOR SUPPLIER SELECTION PROBLEM WITH INTERVAL NUMBERS BASED ON OBJECTIVE WEIGHTING. Safari Hossein, Jafarzadeh Abdolhossein, Aliahmadi Mohammad Hadi, Fathi Mohammad Reza (2018)., INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, 25(6).

- ارزیابی روش‌های تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل نظامی. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, آقایی میلاد (1397)., سیاست دفاعی, 26(104).

-
ارایه چارچوبی با در نظر گرفتن ملاحظات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در تخریب ساختمان ها با استفاده از FAHP (مطالعه موردی: سعادت آباد تهران). شاه آبادی محمدحسین, فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن (1397)., انسان و محیط زیست, 16(3), 1-19.

-
طراحی مدلی جهت ارزیابی کانال های بازاریابی مبتنی بر روش های بهترین و بدترین فازی و EDAS فازی. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, فقیه علی رضا (1397)., مدیریت بازرگانی, 10(3), 695-712.

-
انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای. ملکی محمد حسن, فتحی محمد رضا, سمیعی نسب زهرا (1397)., فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی(دانشگاه آزاد واحد نراق), 24(69), 107-125.

-
آینده پژوهی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی ایران (بخش ماشین آلات و تجهیزات). فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, مقدم حسین (1397)., فصلنامه آینده پژوهی مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی), 29(2), 33-54.

-
ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان مواد اولیه ی صنعت تایر در زنجیره ی تأمین پایدار، با به کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon. فتحی محمد رضا, ابراهیمی الهام (1397)., مجله صنعت لاستیک ایران, 22(90), 33-47.

-
سناریوپردازی آینده صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن (1397)., مجله صنعت لاستیک ایران, 22(90), 18-32.

-
طراحی مدل قابلیت‌های استراتژیک تولیدی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا). معزز هاشم, فتحی محمد رضا, ربیعی ارش (1397)., پژوهش مدیریت در ایران, 22(2), 79-102.

-
آینده نگاری سرمایه گذاری در صنعت مسکن ایران با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, رضوانی اصل وحید (1396)., فصلنامه آینده پژوهی مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی), 28(4), 11-28.

-
مدل سازی ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز با در نظر گرفتن ریسک تامین: مطالعه موردی. سهرابی طهمورث, اعتماد محسن, فتحی محمد رضا (1396)., مجله مدل سازی بیشرفته ریاضی, 7(2), 103-122.

-
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ایجاد سازمان های یادگیرنده در کسب و کارهای صنعت توریستی استان قم. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, علوی سید احمد (1396)., فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری, 6(24), 19-36.

- USING FUZZY DEMATEL AND FUZZY SIMILARITY TO DEVELOP A HUMAN CAPITAL EVALUATION MODEL. Ebrahimi Elham, Fathi Mohammad Reza (2017)., INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, 24(6).

- ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فتحی محمد رضا, فرجی امید, کریمی جوقی عمران (1396)., مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 8(32), 129-149.

-
طراحی نقشه استراتژی با استفاده از مفهوم خانه استراتژی و کپراس فازی در یک شرکت دانش بنیان. بازرگانی حسین, فتحی محمد رضا (1396)., فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی(دانشگاه آزاد واحد نراق), 23(65), 103-129.

-
آینده نگاری مدل های تصمیم کسب و کار با بکارگیری رویکرد سناریونویسی. ملکی محمد حسن, فتحی محمد رضا (1396)., فصلنامه آینده پژوهی مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی), 28(1), 33-50.

-
تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های گردشگری مذهبی استان قم. عالی پور یونس, ملکی محمد حسن, فتحی محمد رضا (1396)., فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری, 6(22), 87-108.

-
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر قصد خرید تجهیزات ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی؛کاربرد تکنیک برنامه ریزی ترجیحی فازی لگاریتمی (مورد مطالعه: کاربران رسانه اجتماعی اینستاگرام). سلطانی مرتضی, اریان فر مرتضی, ناصرزاده سید محمد رضا, فتحی محمد رضا (1395)., نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی, 6(12), 87-98.

-
بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت های شهرک صنعتی البرز استان قزوین: نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری. نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, نظری حمید (1395)., بررسیهای بازرگانی, 14(81), 43-62.

-
ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ANP و VIKOR. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, نقوی حسین (1395)., فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی(دانشگاه آزاد واحد نراق), 22(62), 83-105.

-
ارائه روشی به منظور طراحی نقشه استراتژی در صنعت نیروگاهی. بازرگانی حسین, فتحی محمد رضا, محقر علی (1395)., فصلنامه علوم مدیریت ایران, 11(42).

-
ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی ‌های منابع انسانی با رویکرد نقاط مرجع استراتژیک. ابراهیمی الهام, فتحی محمد رضا (1395)., فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی, 8(3), 1-28.

-
طراحی مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصد های گردشگری با استفاده از فنون LFPP و FCOPRAS. فتحی محمد رضا, حسین زاده نجار فاطمه, عزیزی فریبا (1395)., فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری, 5(19), 59-76.

 

 • کنفرانس ها

- رویکرد ترکیبی تحلیل توسعه ای و کارت امتیازی متوازن و نقش آن در عملکرد مدیران. سبلانی فاطمه, سبلانی سمانه, فتحی محمد رضا (1400)., چهارمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری, 20-20 تیر, تهران, ایران.

-
نقش قابلیت های کارآفرینی در رشد و توسعه روستا. خسروی ابوالفضل, فتحی محمد رضا (1400)., هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران, 2-2 تیر, تهران, ایران.

-
ارزش ویژه برند در پرتو بازاریابی پایدار و مدیریت منابع انسانی پایدار. خسروی ابوالفضل, فتحی محمد رضا, حبیبی محمدجواد, یونسی علی (1400)., دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار, 23-23 خرداد, اهواز, ایران.

-
اولویت‌بندی عوامل موثر بر پذیرش فناوری بلاک‌چین در زنجیره تأمین. فتحی محمد رضا, صادقی روژین (1400)., دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری, 16-17 فروردین, دامغان, ایران.

-
شناسایی استراتژی های برنامه ریزی تولید ایران خودرو برای سال 1400. خسروی ابوالفضل, فتحی محمد رضا, بهروز امیرحسین, سعیدی سمیه (1400)., دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری, 16-17 فروردین, دامغان, ایران.

-
شناسایی و رتبه بندی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران. جندقی غلامرضا, فتحی محمد رضا (1399)., اولین جشنواره ملی مسئولیت‌پذیری اجتماعی, 10-12 بهمن, تهران, ایران.

-
تعیین مقدار بهینه تولید و تخصیص در زنجیره تامین با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با محدودیت های فازی. فتحی محمد رضا (1399)., پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری, 10-10 بهمن, اهواز, ایران.

-
بررسی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی محصول اوره: مطالعه موردی پتروشیمی پردیس. رئیسی نافچی سمانه, فتحی محمد رضا, آرمان پور حسین (1399)., ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری و اقتصاد سالم در بانک ،بورس و سرمایه, 20-21 مرداد, تهران, ایران.

- A Novel Fuzzy Hybrid Method to Solve Decision Making Problems. Jooybar Sobhan, Fathi Mohammad Reza, Maleki Mohammad Hassan (2020)., 1st International Conference on Challenges and New Solutions in Industrial Engineering and Management and Accounting, 16 July, sari, IRAN.

- بررسی تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های ایران. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, عزیزی حامد (1399)., چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت و حسابداری و تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغال زای کشور, 22-23 اردیبهشت, تهران, ایران.

-
نقش هویت تولید کننده اصلی(اولیه)، وفاداری به برند و تصویر ذهنی بر قصد خرید محصولات با برچسب اختصاصی. خسروی ابوالفضل, فتحی محمد رضا, محبی مهدی (1399)., چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت و حسابداری و تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغال زای کشور, 22-23 اردیبهشت, تهران, ایران.

-
ویژگی ها و شایستگی های عمومی فروشندگان. خسروی ابوالفضل, فتحی محمد رضا, فتحیان محمدرضا (1399)., چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت و حسابداری و تجلیل و تکریم از کارآفرینان و مدیران اشتغال زای کشور, 22-23 اردیبهشت, تهران, ایران.

- Proposing a Fuzzy Flexible-Possibilistic Model for Multi-Objective Fuzzy Programming Problems. Ebrahimi Kordler Ali, Safari Hossein, Aryaee Sara, Fathi Mohammad Reza (2020)., International Conference on Quantitative Models and Techniques in Management, 8 June, Qazvin, Iran.

- شناسایی عوامل تأثیرگذار بر روی رقابت‌پذیری صنعت نساجی ایران: کاربرد تکنیک دیمتل فازی. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, زلفی گل مهدی (1398)., پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت, 20-20 بهمن.

-
پیش‌بینی نقدینگی کوتاه‌مدت و بلندمدت سیستم بانکی در ایران. فتحی محمد رضا (1398)., چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری, 20-20 دی, اهواز, ایران.

- Identification and Ranking of key Drivers of the Future of Tourism in Ardebil Province. Fathi Mohammad Reza, Maleki Mohammad Hassan, Boroomand Mohammadreza, Yuzbasioglu Nedim (2019)., 1st International Conference on Tourism (Ardabil-based Study of Tourism Development Opportunities and Challenges), 15-16 July, Ardebil, IRAN.

- تبیین نقش منابع انسانی سبز در آمیخته بازاریابی سبز صنعت گردشگری اردبیل. فتحی محمد رضا, پورامینی زهرا, یحیوی قاسم قشلاقی مجید (1398)., اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (مطالعه فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل), 24-25 خرداد, اردبیل, ایران.

-
تبیین اقدامات، الزامات بر فرآیند پیاده سازی تخصیص عملیاتی در دفتر تبلیغات اسلامی. فتحی محمد رضا, عارفی امین, طباطبائی کرمانی سیدمهدی, فرقانی یونس (1398)., چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی, 30-30 اردیبهشت, تهران, ایران.

-
بررسی مروری مفهوم رهبری خدمتگزار. فتحی محمد رضا, عارفی امین, ملکی محمد حسن, کریمی زارچی محمد (1398)., چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی, 30-30 اردیبهشت, تهران, ایران.

-
بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های بازرگانی در بیمه ایران. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, مهری مرتضی, امین مظفری فاطمه (1398)., دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار, 31-31 فروردین, تهران, ایران.

-
بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با نگرش آنها نسبت به موفقیت در شرکت لاستیک پارس. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, عارفی امین, کریمی زارچی محمد (1398)., دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار, 31-31 فروردین, تهران, ایران.

-
شناسایی و اولویت بندی عوامل زمینه ساز و تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت استعداد (مطالعه‌ای در شرکت پتروشیمی امیرکبیر). فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, زلفی گل مهدی, مهرگان نیا محمد (1397)., ششمین کنگره ملی تازه ها در مهندسی صنایع و مدیریت با تاکید بر تکنیک ها و داده های کمی, 23-24 بهمن, تهران, ایران.

-
ارزیابی کارایی نسبی مراکز آموزش فنی و حرفه ای با تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین). نصراللهی مهدی, فتحی محمد رضا, قنبری یکتا محمد علی (1397)., ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کار آفرینی در صنایع, 26-26 دی, سمنان, ایران.

-
ارتباط هزینه های بازاریابی و رقابت پذیری بین بانکی بانک های خصوصی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, مهجوری کوره ای نسیم, علیزاده سقدیل پروین (1397)., اولین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد, 25-25 دی, تهران, ایران.

-
آینده نگاری صنعت چاپ با بکارگیری رویکرد سناریو نویسی. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, زلفی گل مهدی, خبازی آرانی مسعود (1397)., چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها, 4-4 دی, تهران, IRAN.

-
طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی با بکارگیری تحلیل پوششی داده های چند مرحله ای و کارت امتیازی متوازن پایدار. فتحی محمد رضا, خسروی ابوالفضل, کریمی محسن, کولیوند مرتضی (1397)., سومین کنفرانس بین المللی مـدیـریـت،حســابـداری و حسابرسی پویا, 23-23 مرداد, تهران, ایران.

- Evaluating Efficiency of Life and Nonlife Insurance Agents Using Data Envelopment Analysis. Fathi Mohammad Reza, Jafarzadeh Abdolhossein, Hosseininia Hassan (2018)., International Conference on Emprical Economics and Social Science, 27-28 June, Turky.

- بکارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره FAHP و ARAS جهت رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پرویزی سعید, فتحی محمد رضا (1397)., کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت ، حسابداری ، مطالعات حقوقی و احتماعی, 24-24 اردیبهشت, ارومیه, ایران.

-
ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد مزارع بادی با بکارگیری کارت امتیازی متوازن پایدار و فنون تصمیم گیری چند معیاره فازی. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, شهبازی معصومه, عبدلی میلاد (1397)., کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت ، حسابداری ، مطالعات حقوقی و احتماعی, 24-24 اردیبهشت, ارومیه, ایران.

-
تدوین استراتژی های مالی دانشگاه قم با استفاده از ماتریس SWOT. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, سروریان انسیه, سرداری محمد جواد (1397)., سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها, 26-26 فروردین, سمنان, ایران.

-
شناسایی و رتبه بندی شاخص های کلیدی عملکرد صنعت خدمات فنی حفاری با استفاده از روش اولویت بندی فازی و کپراس فازی. جعفری سید محمدباقر, فتحی محمد رضا, باقری الینا, اشرفی محمد (1397)., پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری, 25-26 فروردین, تهران, ایران.

- A Novel Hybrid MCDM Model for Location Selection of Collection Centers in Closed Loop Supply Chain based on Sustainability Dimension. Fathi Mohammad Reza, Maleki Mohammad Hasan (2018)., The third International Conference on Industrial Management, 8-9 May, Tehran, Iran.

- شناسایی و رتبه بندی استراتژی های کاهش ریسک در زنجیره تامین شرکت های صنعتی با رویکرد کپراس فازی: مطالعه موردی شرکت مهرکام پارس. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, تیموری علی, عبدلی میلاد (1397)., سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی, 18-19 فروردین, تهران, ایران.

-
تحلیل پرداخت یارانه دارو در نظام بهداشتی درمانی ایران: رویکرد پویایی سیستم. نصراللهی مهدی, جعفری تیتکانلو سعید, فتحی محمد رضا (1396)., سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی, 12-12 دی, تهران, ایران.

-
بررسی تأثیر تأمین مالی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن, ناصری زینب, کولیوند مرتضی (1396)., سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی, 12-12 دی, تهران, ایران.

-
مروری جامع بر بازاریابی خیرخواهانه در ایران و جهان. مختاری پویا مرضیه, ایرانی حمیدرضا, فتحی محمد رضا (1396)., کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار, 2-2 آبان, قم, ایران.

- Design a Knowledge-Based Performance Evaluation and Predicting System: A Case of Knowledge-Based Enterprises. Zadeh Sarraf Amin, Fathi Mohammad Reza (2017)., International Congress of Management, Economy and Policy, 17-18 November, İSTANBUL, Turky.

- بررسی روش تحلیل اسناد ثبت اختراع در فرایند آینده نگاری فناوری. بیانلو زهره, فتحی محمد رضا (1396)., دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا, 4-4 اردیبهشت, تهران, ایران.

-
بررسی سودمندی و امکان سنجی اجرای سیسـتم هزینه یابی بـر مبنای فعالیت در مراکز حوزوی و علوم دینی با تکیه بر تئوری اقتضائی (احتمالی). پورحسرت حسین, فرجی امید, فتحی محمد رضا (1396)., دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا, 4-4 اردیبهشت, تهران, ایران.

-
بررسی تأثیر برون سپاری نگهداری و تعمیرات بر عملکرد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون. ملکی محمد حسن, فتحی محمد رضا, کریمی فرشید (1395)., دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم, 15-16 بهمن, رشت, ایران.

-
بررسی ارتباط بین هزینه نمایندگی، پاداش مدیران و شکاف قیمت گذاری سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ملکی محمد حسن, فتحی محمد رضا, جوکار سمانه (1395)., دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم, 15-16 بهمن, رشت, ایران.

-
شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصولات جدید شوینده و بهداشتی در استان قزوین. نصرالهی مهدی, فتحی محمد رضا, محمدی حسن ابادی ندا, ملکی محمد حسن (1395)., ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین, 15-16 بهمن, تهران, ایران.

-
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فرهنگ فروش در صنعت بیمه ایران (مطالعه موردی: مقایسه شرکت های بیمه دولتی ایران). نصرالهی مهدی, فتحی محمد رضا, رحیم پور سیامک, ملکی محمد حسن (1395)., ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین, 15-16 بهمن, تهران, ایران.

- FACILITY LOCATION SELECTION: A NEW INTEGRATED APPROACH WITH FUZZY PRIORITIZATION METHOD AND PROMETHEE BASED ON GENETIC ALGORITHM. Fathi Mohammad Reza, Kolivand Morteza (2017)., Sixth International Conference on Accounting and Management with modern research Sciences, 5-6 March, Tehran, Iran.

- بخش بندی مشتریان به وسیله شبکه های عصبی با تکنیک نگاشت خودسازمانده (SOM) (مطالعه موردی بانک شهر). اهنگری سعیده السادات, فتحی محمد رضا, مومنی منصور (1395)., اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری‎‎, 19-20 دی, تهران, ایران.

-
ارائه مدلی یکپارچه مبتنی بر کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره جهت ارزیابی عملکرد شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران. فتحی محمد رضا, کچویی حامد (1395)., اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری‎‎, 19-20 دی, تهران, ایران.

-
سیستم سنجش آموزش عالی در حوزه فناوری اطلاعات از منظر نقشه جامع علمی کشور. ملکی محمد حسن, فتحی محمد رضا, فهیمی محمد (1395)., اولین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری‎‎, 19-20 دی, تهران, ایران.

-
ارائه مدلی جهت رتبه بندی عملکرد مالی شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره. فتحی محمد رضا, حسینی سید مرادعلی, مسعودی علوی سید حسن (1395)., اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت, 30-30 آذر, تهران, ایران.

-
ارائه و پیاده‌سازی مدل ترکیبی تقاضا در زنجیره تأمین با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز). ملکی محمد حسن, فتحی محمد رضا, جهان بخشی عصمت (1395)., اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت, 4-5 آبان, ایران.

-
طراحی چارچوبی برای انتخاب مدیران منابع انسانی در سازمان های دولتی با استفاده از سیستم نسبی فازی. امره لیلا, فتحی محمد رضا, خنیفر حسین, ملکی محمد حسن (1395)., سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی, 20-21 مهر, مشهد, ایران.

-
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از مدل الماس و تکنیک TOPSIS. کریمی زارچی ابوالفضل, کریمی زارچی محمد, فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن (1395)., سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی, 20-21 مهر, مشهد, ایران.

 • کتب

- مدیریت مالی زنجیره تأمین. تیزرو علی, فتحی محمد رضا, مردانی علی رضا (1398).

-
مسولیت اجتماعی دانشگاه. جندقی غلامرضا, فتحی محمد رضا (1398).

-
آموزش کاربردی سناریونگاری. صفاری نیا مهدی, ملکی محمد حسن, فتحی محمد رضا (1398).

-
مدیریت زنجیره تأمین سلامت; اصول و مفاهیم اساسی. فتحی محمد رضا, زمانیان علی (1398).

-
زنجیره تامین زیست‌توده. جندقی غلامرضا, فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن (1397).

-
مباحث نرم در تحقیق در عملیات. جندقی غلامرضا, فتحی محمد رضا, ملکی محمد حسن (1397).

-
بسط تحلیل پوششی داده ها با اطلاعات ترجیحی. اذر عادل, جعفرزاده عبدالحسین, فتحی محمد رضا (1396).

-
تحلیل تصمیم گیری چند شاخصه روش ها و نرم افزارها. فتحی محمد رضا, جعفرزاده عبدالحسین (1395).

مهسا پیشدار

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه تهران دانشگاه تهران

88074058ut.ac.ir