مصاحبه با آقای محمدمهدی فرامرزی سردبیر فصلنامه فرصت

مصاحبه با آقای  محمدمهدی فرامرزی سردبیر فصلنامه فرصت

باسمه تعالی

لطفا خودتان را معرفی فرمایید.
محمدمهدی فرامرزی هستم دانشجوی رشته مدیریت دولتی

تحصیلات خود را از چه زمانی شروع کردید و در چه رشته های تحصیل کرده اید؟
تحصیل خود را از سال ۹۸ و دوره کارشناسی رشته مدیریت دولتی را مشغول به تحصیل هستم

چگونه به پژوهش و نویسندگی علاقه مند شدید؟
پژوهش امری مهم و ضروری در تحصیلات دانشگاهی است و این ضرورت را می‌بینم تا در پژوهش فعالیت هایی انجام دهم

درچه زمینه های دیگری مهارت دارید؟
در زمینه های فرهنگی مهارت دارم

سوابق اجرایی در نهادهای علمی داشته اید؟
خیر تا به حال توفیق نداشته‌ام

در فصلنامه علمی تخصصی فرصت دانشگاه تهران، چه نقشی دارید؟
سردبیر فصلنامه هستم

متشکر بابت وقتی که به بنده دادید