اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 32
تعداد پذیرش 0
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 7
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 7

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 0 %