اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اقبالی

مدیریت صنعتی مدیر پژوهشکده شهید مفتح

ali.eghbaliut.ac.ir
09128222399


بسم الله الرحمن الرحیم

 

قسمت اول: اطلاعات مربوط به مجری

1. اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی: علی اقبالی

 

2. راه ارتباطی

 شماره تلفن همراه:  09128222399

 ایمیل:  ali.eghbali@ut.ac.ir

 

3. سوابق تحصیلات

1- کارشناسی کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی قم

2- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

3- سطح 1 حوزه مدرسه علمیه معصومیه

1-3. عنوان پایان­نامه کارشناسی

ساخت شبکه پیام‌رسان تخصصی ورزشی = آسان ورزش 

2-3. عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد

بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری مدیران در پرتو آموزه های اسلامی

 

4.سوابق شغلی و تجربی مجری طرح

 

ردیف

نام مؤسسه/سازمان

سمت و نوع کار

نام مسئول مستقیم بالاتر

از تاریخ

تا تاریخ

شهر

کشور

1

شرکت ایران جنیوس

معاون فناوری اطلاعات

احسان عزیری

1394

1396

تهران

ایران

 

5. موفقیت‌های کاری

ردیف

نام جشنواره

شرح موفقت

نا پروژه

تاریخ انتشار

سطح

نام همکار

1

فناوران برتر استان قم

کسب رتبه سوم

دانشنامه جهان اسلام

1395

استانی

احسان عزیری

2

فناوران برتر استان قم

کسب رتبه نخست

یاری یاب

1396

استانی

احسان عزیری

 

6. فعالیت‎های پژوهشی مجری:

الف) مشخصات مقالات چاپ شده در نشریات

ردیف

عنوان مقاله

نام نشریه

نام سازمان متولی نشریه

تاریخ انتشار

درجه علمی نشریه

نام نویسنده همکار در تدوین مقاله

1

بررسی مرجع ضمیرهای اختلافی قرآن با صنعت التفات 

نشریه امام خمینی

مدرسین علمیه معصومیه قم

1398

علمی و ترویجی

روح‌الله راسل

 

ب) مشخصات مقالات ارائه شده درهمایش و نشست‎های علمی

ردیف

عنوان مقاله

نام سازمان متولی برگزاری

نوع همایش

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

نام نویسنده همکار در تدوین مقاله

بین‎المللی

ملّی

سازمانی (داخلی)

شهر

کشور

1

طرح تحول کمی و کیفی محصولات اقتصادی

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

****

 

 

تهران

ایران

18 آذر 95

زهرا اقبالی

محمد حسین اقبالی

2

طرح تحول اقتصادی به‌وسیله دانشگاه‌های صنعتی

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

****

 

 

تهران

ایران

18 آذر 95

----------

3

نخبه یابی اقتصادی و زیرساخت سازی برای آنان

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

*****

 

 

تهران

ایران

18 آذر 95

----------

4

رفع مشکلات و رشد اقتصادی با مدیریت تکنولوژی اطلاعات

الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

****

 

 

تهران

ایران

23 آذر 96

زهرا اقبالی

عفیفه فریدونی

5

مدیریت اقتصادی با داده‌کاوی اطلاعات

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات

 

**

 

تهران

ایران

5 آذر 96

عفیفه فریدونی

 

ج) مشخصات کتاب‌های تدوین شده

ردیف

عنوان کتاب

نام سازمان متولی برگزاری

محل برگزاری

تاریخ چاپ

نام نویسنده همکار در تدوین مقاله

شهر

کشور

1

جوان مطالبه‌گر انقلابی

بر گفته از سخنان مقام معظم رهبری

قم

ایران

95

سید امیر نصری

وحید عباسی

 

ادبیات عرب

الهیات و کلام

حقوق

مدیریت